โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์นาโกย่า

6วัน 4คืน

Happy osaka nagoya shirakawago sogood [HPTXW64B01] [พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง24,987.-

-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
-ชมศาลเจ้าเฮอัน ปราสาทโอซาก้า
-อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน

(0 Review)
สกีรีสอร์ท
5วัน 3คืน

Nagoya matsumoto fuji ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด [TTNXJ87] [ม.ค.-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง23,888.-

-ชมความน่ารักลิงภูเขาแช่ออนเซ็น
-ชมปราสาทอีกาดำ เมืองมัตสึโมโต้
-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato
-อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น

(0 Review)
4วัน 3คืน

Nagoya matsumoto fuji ซุปตาร์ ใบไม้แดง [TTNXJ84] [พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง21,888.-

-ชมความน่ารักลิงภูเขาแช่ออนเซ็น
-ชมปราสาทอีกาดำ เมืองมัตสึโมโต้
-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato
-ช้อปปิ้งจุใจ ย่านโอสุ และซาคาเอะ

(0 Review)
4วัน 3คืน

Nagoya masumoto fuji ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ [TTNXJ85] [ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง23,888.-

-ชมความน่ารักลิงภูเขาแช่ออนเซ็น
-ชมปราสาทอีกาดำ เมืองมัตสึโมโต้
-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato
-อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น

(0 Review)
สกีรีสอร์ท
5วัน 3คืน

Wonderful snow monkey in nagoya [ZETJL04] [ม.ค.-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง35,999.-

-ชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะ
-ชมลิงแช่ออนเซ็น
-สนุกกับหิมะ ฮากุบะสกี
-ชมปราสาทมัตซึโมโต้

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก The best of nagoya
5วัน 3คืน

The best of nagoya [ZETXJ05] [ม.ค.-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง24,999.-

-สนุกกับหิมะ ฮากุบะ สกีรีสอร์ท
-ชมลิงแช่ออนเซ็น
-ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
-ชมเทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

(0 Review)
5วัน 3คืน

Nogoya takayama mavel of snow monkey [ZETJL03] [ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

-ชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะ
-ชมลิงแช่ออนเซ็น
-ชมปราสาทมัตซึโมโต้
-ชมทะเลสาบสุวะ

(0 Review)
5วัน 3คืน

Hashtag monkey onsen [DKCTG] [ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง45,991.-

-ชมปราสาทมัตซึโมโต้
-ชมลิงแช่ออนเซ็น
-ชมวัดคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ
-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุ เอ้าท์เล็ท

(0 Review)
5วัน 3คืน

Easy enjoy winter nagoya [ZATJL] [ธ.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง34,900.-

-ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
-เพลิดเพลินกับเล่นกิจกรรมหิมะ
-เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
-ชมสวนเคนโระคุเอ็น

(0 Review)