โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

โปรแกรมทัวร์ประเทศ ตุรกี

10 วัน 7 คืน

Amazing Turkey Classic [SSTTK05] [เม.ย.-ต.ค.] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบลู / วันจักรี,วันแม่

เริ่มต้นเพียง48,950.-

– สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมเมโสโปเตียเมีย
– ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูเขาเนมรุต
– ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park
– ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia)

(0 Review)
8 วัน 6 คืน

TURKEY TULIP MUST GO [GSTIST07] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี / วันสงกราน์

เริ่มต้นเพียง35,999.-

– เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)
– เข้าชมฮิปโปโดรม (Hippodrome)
– วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)
– สวนอีเมอร์กัน พาร์ค (Emirgan Park)

(0 Review)
9วัน 6คืน

IRIS BLOSSOM IN TURKEY [ZETIST12] [พ.ค.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์ทรอย,ทัวร์บอสฟอรัส,ทัวร์ปามุคคาเล่,ทัวร์เปอร์กามัม / ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง31,999.-

– ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส
– ชม ทุ่งดอกไอริส เมืองปามุคคาเล่
– เยี่ยมชม เมืองโบราณเปอร์กามัม
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ฮิปโปโดรม

(0 Review)
ตุรกี ปามุคคาเล่
10วัน 7คืน

Turkey Saver [HGTK01] [ม.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง30,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้เมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
8วัน 5คืน

มหัศจรรย์ TURKEY บินภายใน 2 ขา [BIDIST03] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมเทศกาลทิวลิป ณ สวนอิเมอร์แกนด์
-ชมเมืองคัปปาโดเกีย“ดินแดนม้าพันธุ์ดี”
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี
-ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส

(0 Review)
ตุรกี ฤดูหนาว
9วัน 6คืน

Visiting Turkey in Winter [SMLTK76] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
-ชมเมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
-ชมคัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

(0 Review)
ตุรกี ทิวลิป
9วัน 6คืน

Turkey Tulip Festival [SMLW574] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง30,927.-

-ชมดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
-เที่ยวชม เมืองอิสตันบูล
-ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
-ชมปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

(0 Review)
9วัน 6คืน

Tulip Festival In Istanbul [SMLTK15] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง38,900.-

-ชมดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
-เที่ยวชม เมืองอิสตันบูล
-ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
-ชมปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

(0 Review)
ตุรกี คัปปาโดเกีย
9วัน 6คืน

The Rock of Cappadocia ตุรกี [GOTTK04] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-เยือนคัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ
-เที่ยวอิสตันบูล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต
-ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
-(Option)ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

(0 Review)
ตุรกี ปามุคคาเล่
9วัน 6คืน

Say Hi Eurasia and Pamukkale ตุรกี [GOTQR01] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่)
-เที่ยวอิสตันบูล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต
-ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
-(Option)ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

(0 Review)
10วัน 7คืน

Riviera Tulip Turkey [POEQR01] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง
-ชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย
-ล่องเรือชมความงาม“ริเวียร่าแห่งตุรกี”
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล เมืองหลวง

(0 Review)
8วัน 5คืน

Luxury Riviera Turkey [POETK5] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เที่ยวชมเมืองอันตาเลีย“ริเวียร่าแห่งตุรกี”
-เที่ยวอิสตันบูล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต
-เที่ยวชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมปล่องไฟนางฟ้า
-ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่)

(0 Review)
ตุรกี คัปปาโดเกีย
9วัน 6คืน

Have a Nice Day and Cave Hotel ตุรกี [GOTQR02] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-เยือนคัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ
-เที่ยวอิสตันบูล เมืองหลวงแห่งโรมันในอดีต
-ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
-(Option)ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

(0 Review)
ทิวลิป
10วัน 7คืน

TURKEY TULIP VALUE [GSTEY13] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง30,999.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล เมืองหลวง
-ชมนครใต้ดิน ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
ทิวลิป
9วัน 6คืน

TURKEY TULIP SONGKRAN [GSTIST02] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล เมืองหลวง
-ชมนครใต้ดิน ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
ทิวลิป
9วัน 6คืน

TURKEY TULIP LOVER [GSTIST01] [เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี
10วัน 7คืน

SUPER SAVE TURKEY [GOTEK03] [ม.ค.-ก.พ.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล ชมพระราชวังทอปกาปึ
-ชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
-ชมปามุคคาเล หรือ ปราสาทปุยฝ้าย
-ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย(Option)

(0 Review)
ตุรกี คัปปาโดเกีย
8วัน 5คืน

มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 1 ขา [BIDIST02] [ก.พ.- เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี,ทัวร์อิสตันบูล

เริ่มต้นเพียง34,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมนครใต้ดินไคมัคลึ
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมเมืองโบราณ ม้าไม้เมืองทรอย

(0 Review)
9วัน 6คืน

HELLO TURKEY [PVCEK09] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทัวร์ตุรกี,เมืองทรอย

เริ่มต้นเพียง31,999.-

– ชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
– เยี่ยมชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส
– สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส และปราสาทปุยฝ้าย
– พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

(0 Review)
9วัน 6คืน

EASY WINTER IN TURKEY [ZATTK01] [ม.ค.-ก.พ.62] / ทัวร์ตุรกี,คอนย่า

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
9วัน 6คืน

TURKEY JARRR [ZETIST10] [ก.พ.62] / ทัวร์ตุรกี,ปราสาทปุยฝ้าย, ม้าไม้, เมืองทรอย

เริ่มต้นเพียง28,999.-

– เยี่ยมสุสานอตาเติร์ก
– ชม วิหารเซนต์โซเฟีย
– ชมความงามของ ปราสาทปุยฝ้าย
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ม้าไม้เมืองทรอย

(0 Review)
10วัน 7คืน

AMAZING TURKEY RIVERA [SSTTK6] [เม.ย. – พ.ค. 62] / ทัวร์ตุรกี / ทัวร์สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง46,500.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park
-นอนโรงแรมถ้ำ5ดาวสุดคลาสิคที่คัปปาโดเจีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล

(0 Review)
8วัน 5คืน

Surprise Tulip Turkey [PVCTK8] [เมษายน2562] / ทัวร์ตุรกี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง34,999.-

-ชมสวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค
-เที่ยวชทเมืองอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดิน

(0 Review)
10วัน 7คืน

AMAZING TURKEY ANATOLIA [SSTTK09] [เม.ย. – ต.ค.62] / ทัวร์ตุรกี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมอนาโตเลีย
-เจาะลึกประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
-ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต
-เที่ยวชมตลาดพื้นเมือง

(0 Review)
8วัน 5คืน

มหัศจรรย์ ตุรกี พักหรู 4 ดาว [BIDTK11] [ม.ค. – เม.ย.62] / ทัวร์ตุรกี, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์คัปปาโดเกีย, ทัวร์ปามัคคาเล่, ทัวร์เมืองทรอย

เริ่มต้นเพียง31,900.-

-ชมม้าไม้เมืองทรอย นครใต้ดินคาดัค
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมเมืองคัปปาโดเกีย ปราสาทปุยฝ้าย
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล

(0 Review)
อิสตันบูล ตุรกี
8วัน 5คืน

WOW Turkey [POETK01] [ก.พ. – มี.ค.62] / ทัวร์ตุรกี, ทัวร์อิชเมียร์, ทัวร์คอนย่า, ทัวร์คัปปาโดเกีย, ทัวร์อิสตันบลู

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชม นครใต้ดินไคมัคลี

(0 Review)
8วัน 5คืน

Turkey Troy [POETK03] [ก.พ. – มี.ค.62] / ทัวร์ตุรกี, ทัวร์อิสตันบูล, ทัวร์เมืองทรอย, ทัวร์คัปปาโดเกีย, ทัวร์ชานัคคาเล่

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส

(0 Review)
1 2