โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์ตรุกี

ถุงทองทัวร์ ที่มากด้วยประสบการณ์เปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยวมานานกว่า 10 ปี เราบริการทัวร์ทุุกเส้นทางทั่วโลกทั้งใกล้ และไกล เราได้ทำการคัดสรรรวบรวมทัวร์ราคาพิเศษไว้สำหรับลูกค้าทุกท่าน อยากให้ลูกค้าได้ลองไปสัมผัสกับรายการทัวร์คุณภาพ ราคาเป็นกันเอง ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย หลากหลายรายการท่องเที่ยว เลือกแพคเกจที่สนใจได้เลยค่ะ..จองทัวร์ โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)HOTLINE : 098-3411388 I 098-8483761 I 096-9240354 I 096-9240571 I 098-3411387  I 096-9266513

9วัน 6คืน

SUPER SHOCK TURKEY [PVCKC] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,999.-

• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
• ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
• ปามุคคาเล่ นครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์
• ชมกรุงอัสตาน่า หอคอยไบเทเร็ก

(0 Review)
8วัน 6คืน

HOT HOT TURKEY [PVCKC] [ก.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง28,999.-

-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”
-ชมบ้านพระแม่มารี
-ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ

(0 Review)
8วัน 5คืน

SURPRISE TULIP TURKEY [PVCTK15] [ส.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,888.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ชมพระราชวังทอปกาปึ , ฮิปโปโดรม
-ชมสวนดอกทิวลิป ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
8วัน 5คืน

DELUXE TURKEY [ZETTK04] [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,888.-

-ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย
-เที่ยวชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-เที่ยวชมเมืองปามุคคาเล่
-เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย

(0 Review)
9วัน 6คืน

Amazing Turkey Lavender[SSTTK5] [ก.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง37,500.-

-ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมหมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม
-ชมปราสาทปุยฝ้าย”ปามุคคาเล่”

(0 Review)
8วัน 5คืน

Luxury Riviera Turkey [POETK6] [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมปามุคคาเล่ “ปราสาทปุยฝ้าย”
-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล คัปปาโดเกีย
-ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน
-ชม พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์

(0 Review)
8วัน 5คืน

TURKEY CHILL CHILL [HNTTK1] [พ.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,777.-

-ชมปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม เมืองอิสตันบูล
-ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ
-เที่ยวชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงทรอย เอฟฟิซุส

(0 Review)
8วัน 5คืน

Turkey Troy [POETK9] [ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,900.-

-ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส
-ชมนครใต้ดินไคมัคลึ ชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี
9วัน 6คืน

UNSEEN TURKEY [ZETTK02] [ส.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,888.-

-ชมนครใต้ดิน ม้าไม้เมืองทรอย
-ชมปามุคคาเล่”ปราสาทปุยฝ้าย”
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
9วัน 6คืน

EASY FANTASTIC IN TURKEY [ZATTK1 [พ.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
-ชมปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย
-ชมม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(0 Review)
9วัน 6คืน

POPULAR TURKEY [PVCW501] [ก.ค..-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง28,888.-

-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ชมฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย ปามุคคาเล่
-ชมนครใต้ดิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส

(0 Review)
PERFECT TURKEY
8วัน 5คืน

PERFECT TURKEY [PVCTK8] [ก.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง36,555.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-เที่ยวชมคัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่

(0 Review)
istanbul
8วัน 5คืน

WOW Turkey [POETK5] [พ.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
-ชมปามุคคาเล่“ปราสาทปุยฝ้าย”
-ชมเมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน

(0 Review)
Amazing Turkey Winter
9วัน 6คืน

Amazing Turkey Winter [SSTTK6] [ธันวาคม2561]

เริ่มต้นเพียง36,999.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย
-เที่ยวชมหมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม
-ชมปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
Amazing Turkey
9วัน 6คืน

Amazing Turkey [SSTTK3] [ต.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง36,999.-

-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย
-ชมนครใต้ดิน เลือกซื้อทัวร์บอลลูน

(0 Review)
Amazing Turkey NEW YEAR 2019
9วัน 6คืน

Amazing Turkey New Year 2019 [SSTTK8] [ธันวาคม2561]

เริ่มต้นเพียง42,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมหมู่บ้านกรีกโบราณ ออตโตมัน
-ชมปามุคคาเล่”ปราสาทปุยฝ้าย”
-เลือกซื้อทัวร์นั่งบอลลูน

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี ราคาถูก SWITCH POPULAR TURKEY TULIP
9วัน 6คืน

SWITCH POPULAR TURKEY TULIP [PVCW5.1] [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง28,888.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้ทรอย
-ชมหุบเขาอุซิซาร์ นครใต้ดิน
-ชมการแสดงพื้นเมือง“ระบำหน้าท้อง”

(0 Review)
มหัศจรรย์ ทัวรร์ตุรกี ราคาถูก
9วัน 6คืน

มหัศจรรย์ TURKEY [BIDTK01] [ก.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
-ชมปามุคคาเล” ปราสาทปุยฝ้าย”
-ชมโชว์พื้นเมือง“ระบำหน้าท้อง”
-ชมสัญลักษณ์นครอิสตันบูล“บลูมอสก์”

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี ราคาถูก
9วัน 6คืน

Lavender Turkey [POEW5] [ก.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ
-ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย
-ชมนครใต้ดินไคมัคลึ

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี ราคาถูก Dsicovery Turkey 10 วัน
10วัน 7คืน

Dsicovery Turkey 10 วัน [HGEK14] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง33,900.-

-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้แห่งทรอย ระบำหน้าท้อง
-ช้ออปปิ้งย่านดัง แกรนด์ บาซาร์

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี....พาแม่เที่ยว ราคาถูก
8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี….พาแม่เที่ยว [HNTTK2] [8-15สิงหาคม2561]

เริ่มต้นเพียง33,777.-

-เที่ยวชมเมืองอิสตันบูล
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมม้าไม้เมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี ราคาถูก TURKEY WOW WOW
6วัน 3คืน

TURKEY WOW WOW [ZETQR1] [กันยายน2561]

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-ชมนครใต้ดิน ปล่องไฟนางฟ้า
-ชมกองคาราวานโบราณ
-ชมปราสาทปุยฝ้าย หุบเขาอุซิซาร์
-ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส

(0 Review)
6วัน 3คืน

TURKEY SHOCK !! PRICE 6D3N [ZETQR2] [ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,999.-

-ชมมัสยิดกลาง ซาบันซี
-ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
-ชมนครใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์
-ชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรม อนาโตเลียน

(0 Review)
ทัวร์ตุรกี ราคาถูก SPECIAL PRO TURKEY
8วัน 5คืน

SPECIAL PRO TURKEY [PVCTK2] [ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย
-ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

(0 Review)
8วัน 5คืน

Premium Winter Ski [POETK2] [ธันวาคม 2561]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-อิสระเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์เล่นสกี)
-เข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
-ชมนครใต้ดินไคมัคลี
-ชมปล่องไฟนางฟ้า ปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก DELIGHT TURKEY
10วัน 7คืน

DELIGHT TURKEY [GOTSQ01] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง34,900.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมเมืองโบราณเอเฟซุส
-ชมปามุคคาเล”ปราสาทปุยฝ้าย”
-ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Discover Turkey
10วัน 7คืน

Discover Turkey [GOTEK0] [ก.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

-ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
-ชมพระราชวังทอปกาปึ
-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมปามุคคาเล่”ปราสาทปุยฝ้าย”

(0 Review)
9วัน 6คืน

BEST OF THE BEST TURKEY [PVCTK3] [ก.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,555.-

-เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
-ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม
-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
-ชมปราสาทปุยฝ้าย

(0 Review)
9วัน 6คืน

HELLO TURKEY [PVCEK7] [ก.ค.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง30,999.-

-ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”
-ชมนครใต้ดิน เมืองใต้ดินของตุรกี
-ขึ้นบอลลูนชมความงามเมืองคัปปาโดเจีย
-ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก แกรนด์ตุรกี
10วัน 7คืน

แกรนด์ตุรกี [WCTQR2010B] [ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ชมเมืองโบราณเอเฟซุส
-สัมผัสความงามของ“ปามุคคาเล่”
-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
-ชมพระราชวังทอปคาปี

(0 Review)
1 2