โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ฉงชิ่ง

5วัน 4คืน

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG [GOHWE02] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ชมหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์
-พิสูจน์ความกล้ากับระเบียงแก้วอู่หลง
-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

(0 Review)
ทัวร์จีน ราคาถูก ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์
3วัน 2คืน

ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ [GOHWE01] [มิ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ชมอุทายนหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์
-พิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง
-ชมอุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก)
-ชมหงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่บนภูเขา

(0 Review)
3วัน 2คืน

ฉงชิ่ง เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า [GOHFD01] [ส.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-เที่ยวเมืองหิมะ ณ เขานางฟ้า
-ชมอุทายนหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์
-ชมพิพิธภัณฑ์ซานเสีย
-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

SHOCK PRICE CHONGQING WULONG [TSBFD] [พ.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง8,991.-

-เที่ยวชมธรรมชาติ นครฉงชิ่ง
-ชม 3 สะพานหินธรรมชาติ
-ท้าความเสียว ระเบียงแก้ว ณ อู่หลง
-สนุกสนาม ณ เมืองหิมะของเขานางฟ้า

(0 Review)