โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

จิ่วจ้ายโกว

จัดเรียงตาม

6วัน 5คืน

T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU [ZETTG01] [ก.ย.-พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-เม้าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง
-อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
-ทะเลสาบซู่เจิ้ง ทะเลสาบมังกรคู่
-น้ำตกธารไข่มุก

(0 Review)
ทัวร์จีน ราคาถูก เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
5วัน 3คืน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว [GOTMU01] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
-ชมศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
-ชมทะเลสาบเตี๊ยซี
-ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี่

(0 Review)
ทัวร์จีน ราคาถูก เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6วัน 5คืน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [GOTTG01][ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ชมอุทยานหวงหลง
-ชมอุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว
-ชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน
-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6วัน 5คืน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [GOTCA01] [ต.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง29,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
-ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
-ชมทะเลสาบเตี๋ยซี
-ชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6วัน 5คืน

Jiuzhaigou Chill Chill [GOTCA03] [พ.ย. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

-ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง
-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี
-ช้อปปิ้งสุดมันส์…ถนนซุนซีลู่

(0 Review)
6วัน 5คืน

New Year Chengdu Hello Jiuzhaigou [GOTTG06] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง30,888.-

-ชมอุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว
-ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง
-ชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน
-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก T-Sud Million Shades Of Songpingou
5วัน 3คืน

T-Sud Million Shades Of Songpingou [ZETCI03] [ก.ย. – พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ชมอุทยานซงผิงโกว
-ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง
-ชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

(0 Review)