โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

จัดเรียงตาม

5วัน 3คืน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว [GOHMU01] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
-ชมถนนโบราณจิ่งหลี่
-ชมศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
-ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6วัน 5คืน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [GOHTG01] [ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง
-ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
-ชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

(0 Review)
6วัน 5คืน

NEW YEAR CHENGDU HELLO JIUZHAIGOU [GOTTG06] [ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง30,888.-

-ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
-ชมอุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”
-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
-ชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

(0 Review)