โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์จางเจียเจี้ย

5วัน 4คืน

บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว [GOTCZ03] [ธ.ค. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง20,888.-

-ชมภูเขาประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
-ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ เขาฝานจิ้ง
-ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง สมัยราชวงศ์ชิง
-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน

(0 Review)
3วัน 2คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง [ITVCZ1] [พ.ย. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง10,998.-

-ชมสะพานแก้วจางเจียเจี้ย
-ชมเทียนเหมินซาน(ประตูสวรรค์)
-ชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
-ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย

(0 Review)
4วัน 3คืน

ZHANGJIAJIE LIMITLESS SCENERY [ZETCZ21] [พ.ย. 61- ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
-เที่ยวเมืองโบราณเฟิ่งหวง
-ชมสะพานแก้วจางเจียเจี้ย
-นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

ELEGANT OF ZHANGJIAJIE [ZETCZ20] [พ.ย. 61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน
-สุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว
-ชมถ้ำประตูสวรรค์
-ชม ถนนคนเดินซีปู้เจีย

(0 Review)
6วัน 5คืน

T-SUD DREAM OF NATURE ZHANGJIAJIE [ZETWE13] [ต.ค. – ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
-ชมถ้ำประตูสวรรค์ เขาอวตาร
-สัมผัสสะพานแก้วจางเจียเจี้ย
-เที่ยวชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบปู [SSHWE] [พ.ย. 61-ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง14,899.-

-สัมผัสสะพานแก้วจางเจียเจี้ย
-ชมถ้ำประตูสวรรค์
-ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย
-เที่ยวชมถนนคนเดินหวงซิงลู่

(0 Review)
6วัน 5คืน

เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง [GOTWE07] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง20,888.-

-ชมภูเขาประตูสวรรค์
-พิสูจน์ความกล้ากับสะพานแก้ว
-ชมเขาอวตาร อุทยานอู่หลิงหยวน
-ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง

(0 Review)
4วัน 3คืน

จางเจียเจี้ย หุบเขาแห่งสวรรค์ [GOTFD06] [พ.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,888.-

-นั่งกระเช้าสู่ภูผาประตูสวรรค์
-ชมความยิ่งใหญ่เขาเทียนเหมินซาน
-ชมถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
-ตะลุย Zhangjiajie skywalk

(0 Review)
4วัน 3คืน

จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้าน [GOTWE06] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,888.-

-ชมถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
-ชมสะพานแก้ว Zhangjiajie skywalk
-ชมภูเขาเทียนเหมินซาน
-เที่ยวชมถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซีปู้

(0 Review)
1 2