โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

ทัวร์จอร์เจีย

8วัน 5คืน

The Million Dollar View of Caucasus Mountains จอร์เจีย อาร์เมเนีย [GOTQR002] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์จอร์เจีย,อาร์เมเนีย / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง53,900.-

-นั่งรถ 4WD เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส
-ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
-ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน
-ชมวิหารคอร์วิราพ โบราณสถานของอาร์เมเนีย

(0 Review)
6วัน 5คืน

Georgia&Bahrian [LFTGF01] [ธ.ค 61-พ.ค. 62] / ทัวร์จอร์เจีย, ทัวร์บาห์เรน, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์เมืองทบิลิซี, ทัวร์เมืองมิสเคด้า, ทัวร์เมืองกอรี่

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-ชมป้อมปราการบาห์เรน
-สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบาห์เรน
-ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
-ชมป้อม Ananuri Fortress

(0 Review)