โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง

4วัน 3คืน
4วัน 2คืน

คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (ซุปตาร์ น้ำแข็งใส) [TTNSC01] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวรจีน,ทัวร์คุณหมิง,ทัวร์ต้าลี่,ทัวร์ลี่เจียง,ทัวร์ตงชวน,ทัวร์ลู่ช่วน / ทัวร์เทศกาลวันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง8,888.-

– ชม สวนน้ำตกคุนหมิง
– ขึ้นกระเช้าชมความงาม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
– เยี่ยมชม วัดหยวนทง มณฑลยูนนาน
– ชมโชว์ Dynamic Yunnan กำกับโดย หยางลี่ผิง

(0 Review)
5วัน 4คืน

T-SUD RADIANCE OF KUNMING [ZETMU03] [ก.พ. – มี.ค.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์ต้าลี่,ทัวร์ลี่เจียง

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-ชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น
-ชมอุทยานน้ำหยก ภูเขาหิมะมังกรหยก
-ชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG
-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก

(0 Review)
5วัน 4คืน

Shock Price คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ [GOH8L08] [มี.ค.-ก.ค.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์ต้าลี่,ทัวร์ลี่เจียง / วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– นั่งกระเช้าขึ้นชมวิว เขาหิมะมังกรหยก
– เที่ยวชม เมืองโบราณลี่เจียง
– ผ่านชม ซานถ่า เจดีย์ 3 องค์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่
– เที่ยวชม ธรรมชาติที่สวยงาม เมืองคุนหมิง

(0 Review)
ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า
6วัน 5คืน

แชงกรีล่า(บินภายใน) ลี่เจียง พิชิต 2 ภูเขาหิมะ IMPRESSION LIJIANG [GOHMU07] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์ต้าลี่,ทัวร์ลี่เจียง

เริ่มต้นเพียง26,888.-

– ชม เมืองโบราณลี่เจียง มรดกทางวัฒนธรรมของโลก
– เยี่ยมชม ดินแดนแห่งความฝัน เมืองโบราณแชงกรีล่า
– ชม โบราณวัตถุและรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่ วัดลามะซงจ้านหลิน
– ชม IMPRESSION LIJIANGโชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับ จาง อวี้ โหมว

(0 Review)
6วัน 5คืน

Save Price คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า [GOH8L07] [มี.ค.-ก.ค.62] / ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์ต้าลี่,ทัวร์ลี่เจียง / วันสงกรานต์,วันอาสาฬหบูชา,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง16,888.-

– ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิว ภูเขาหิมะมังกรหยก
– ชม ซานถ่า เจดีย์ 3 องค์ สัญลักษณ์แห่งเมืองต้าลี่
– เที่ยวชม เมืองโบราณลี่เจียง มรดกทางวัฒนธรรมของโลก
– ชมความงามของธนนมชาติ เมืองจงเตี้ยน

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง, ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, ทัวร์ประ […]
(0 Review)
4วัน 2คืน

คุณหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซุปตาร์… น้ำแข็งใส [TTNSC01] [กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562] / ทัวร์จีน,คุนหมิง,ต้าลี่,ลี่เจียง

เริ่มต้นเพียง8,888.-

-ชมสวนน้ำตกคุนหมิง
-ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
-ชมแผ่นดินสีแดง ชมวัดหยวนทง
-เลือกเก็บ เลือกชิม สตรอว์เบอร์รี่สดๆ

(0 Review)
4วัน 2คืน

WOW SNOW คุนหมิง ตงชวน [DPT8304] [ธ.ค. 61 – มี.ค. 62] / ทัวร์จีน,ทัวร์คุนหมิง,ทัวร์ต้าลี่,ทัวร์ลี่เจี่ยง

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-ชมแผ่นดินสีแดง“ตงชวน”
-สัมผัสความงาม“ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ”
-ลอดประตูมังกร เขาซีซาน
-เที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้

(0 Review)
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า [ITVTG75] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62] / ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ต้าลี่, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์จีน, ทัวร์ปีใหม่จีน, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง21,888.-

-ชมภูเขาหิมะมังกรหยก
-ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
-ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
-เที่ยวชมลี่เจียง เมืองมรดกโลก

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน [ITVTG74] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62] / ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ต้าลี่, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์จีน, ทัวร์ปีใหม่จีน, ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง12,988.-

-ชมแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
-ตะลุยหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
-ชมสวนน้ำตกคุนหมิง
-ชมวัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุนับพันปี

(0 Review)
1 2