โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง

4วัน 2คืน

WOW SNOW คุนหมิง ตงชวน [DPT8304] [ธ.ค. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-ชมแผ่นดินสีแดง“ตงชวน”
-สัมผัสความงาม“ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ”
-ลอดประตูมังกร เขาซีซาน
-เที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้

(0 Review)
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า [ITVTG75] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง21,888.-

-ชมภูเขาหิมะมังกรหยก
-ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
-ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
-เที่ยวชมลี่เจียง เมืองมรดกโลก

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน [ITVTG74] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง12,988.-

-ชมแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
-ตะลุยหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
-ชมสวนน้ำตกคุนหมิง
-ชมวัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุนับพันปี

(0 Review)
5วัน 4คืน

คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว [GOHTG06] [ม.ค.- เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

-ชมภูเขาหิมะมังกรหยก
-เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง
-ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
-ชมอุทยานน้ำหยก ทะเลสาบเอ๋อไห่

(0 Review)
6วัน 5คืน

คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ [GOHTG07] [ม.ค. – เม.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง22,888.-

-พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
-พิชิตหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
-ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
-เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน

(0 Review)
5วัน 4คืน

คุนหมิง พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ลี่สุ่ยจินซา [GOTTG] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,888.-

-ชมภูเขาหิมะมังกรหยก
-ชมเมืองโบราณลี่เจียง
-ชมน้ำตกใหญ่ยักษ์
-ชมโชว์ลี่สุ่ยจินซา

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-SUD KUNMING SNOW MOUNTIAN [ZET8L02] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง11,999.-

-ชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
-ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน
-ชมสวนน้ำตก ประตูม้าทองไก่หยก
-เที่ยวชมนครคุนหมิง

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ [ITV8L11] [ต.ค. 61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง11,989.-

-ชมแผ่นดินสีแดงเมืองตงชวน
-สัมผัสหิมะภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
-ชมสวนน้ำตกคุนหมิง
-ชมวัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก คุนหมิง ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู (บินภายใน
5วัน 4คืน

คุนหมิง ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู (บินภายใน) [GOHMU05] [28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง24,900.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบหลูกู
-นมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดหยวนทง
-พิชิตสะดือมังกร ณ เขาซีซาน
-ชมวิวทะเลสาบเตียนฉือ

(0 Review)
6วัน 5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน [GOTTG02] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง28,900.-

-ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า
-ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
-เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน
-ชมภูเขาหิมะมังกรหยก

(0 Review)
6วัน 5คืน

SPECIAL PRICE คุนหมิง ดินแดนแห่งความฝันแชงกรีล่า [GOT8L06] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง18,888.-

-พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
-พิชิตหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
-เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
-ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก SAVE PRICE KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG
5วัน 4คืน

SAVE PRICE KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG [GOT8L05] [ต.ค.- ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,888.-

-ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
-พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
-ชมเมืองโบราณลี่เจียง
-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่

(0 Review)
1 2