โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

กุ้ยหลิน

ทัวร์จีน ราคาถูก Impression Guilin NO SHOP
5วัน 4คืน

Impression Guilin NO SHOP [GOTCZ02] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
-ชมประตูโบราณกูหนานเหมิน-
-ชมเขางวงช้าง ถ้ำเขาทะลุ
-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

(0 Review)
6วัน 5คืน

T-SUD Guilin Heaven On Earth [ZETCZ03] [พ.ย. 61 – ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-ชมวิวบนภูเขาเหยาซาน
-ชมเขางวงช้าง ชมถ้ำทะลุ
-ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋
-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)

(0 Review)
5วัน 4คืน

T-SUD Guilin River And Moutia [ZETCZ02] [พ.ย.61 – ม.ค.62 ]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
-เที่ยวชมถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
-ชมเขางวงช้าง ชมถ้ำทะลุ
-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)

(0 Review)
ทัวร์ภูฏาน ราคาถูก SHOCK BHUTAN
5วัน 4คืน

T-SUD GUILING BIG MOUNTIAN [ZETCZ01] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเหยาซาน
-ชม ถ้ำทะลุ ชม เขางวงช้าง
-ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง
-เที่ยวชมถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว

(0 Review)
ทัวร์จีน ราคาถูก กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ
6วัน 5คืน

กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ [SSHCZ04] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,899.-

-ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋
-ชมหมู่บ้านชาวจ้วง
-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง
-ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND

(0 Review)
ทัวร์กุ้ยหลิน ขาหมูร่ำรวย (พัก5ดาว) นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6 วัน 3 คืน [SSHZH01] ก.ย. - ธ.ค.
6วัน 3คืน

ทัวร์กุ้ยหลิน ขาหมูร่ำรวย (พัก5ดาว) นาขั้นบันไดหลงจี๋ [SSHZH01] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,899.-

-ชมเขางวงช้าง เขาเซียงกง
-ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋
-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง
-ชมโชว์มิราจ

(0 Review)