โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-516-4270 l 098-3411387 | 096-9266513

ทัวร์กรีซ

กรีซ

8วัน 5คืน

แกรนด์กรีซ-เทซาโลนิกี [WCTQR1908S] [ก.ย-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง58,900.-

-ล่องเรืออ่าวซาโรนิค
-เที่ยวชมกรุงเอเธนส์
-นั่งรถชมเมือง ใส่ชุดแบบพื้นเมือง
-ช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์

(0 Review)
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก GREECE SANTORINI’S SUNSET
8วัน 5คืน

GREECE SANTORINI’S SUNSET (GOTEK001] [ก.ย-ต.ค 61]

เริ่มต้นเพียง69,900.-

-เที่ยวชมเมืองเอเธนส์
-ชมความยิ่งใหญ่วิหารพาร์เธนอน
-ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ
-เที่ยวหมู่เกาะซานโตรินี่

(0 Review)