โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ฟิลิปปินส์

จัดเรียงตาม

5วัน 4คืน

มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ [GOTBI01] [ส.ค.-ธ.ค.61]

-ชมความงามของมัสยิดทองคำ
-ชมหมู่บ้านกลางน้ำKampong Ayer
-ชมวิวภูเขาไฟตาอัล
-ชมโรงงาน Jeepney Factory

(0 Review)