พบ 34 แพ็คเกจ

 

 เมือง และ สถานที่เที่ยวสำคัญ
  • ซีสมนี่ (cicmany)
  • ปราสาทสปีซ (Spi Castle)
  • โบจ์ไนซ์ (Bojnice)
  • บานสกาสเตียฟนิกา (Banska siavnica)
  • วิโคลิเนค (Vlkolínec)
.

.

.

.

.

.

.

.

.