fbpx
พบ 37 แพ็คเกจ

ทัวร์เส้นทางต่างๆ ของอินเดีย

   

แพคเกจทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย 2562 ราคาถูก ตามรอยพระพุทธเจ้า เที่ยวทัชมาฮาล โดยถุงทองทัวร์

ทัวร์อินเดียด้วยถุงทองทัวร์ ทัวร์อินเดียราคาถูกบริการระดับ 5 ดาว โปรแกรมทัวร์อินเดียที่จะพาคุณตามรอยพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาศาสนาพุทธ แสวงบุญตามสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ชมทัชมาฮาล หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก รามทั้งชมพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 4 แห่งที่ชาวพุทธห้ามพลาด โดยเฉพาะมหาสถูปเจดีย์พุทธคยาสถานที่ประประทับ ตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุ แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จ เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุธเจ้า ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะ พบกับแพคเกจทัวร์อินเดียที่หลากหลาย

หากคุณกำลังคิดว่าไปทัวร์อินเดียบริษัทไหนดี หรือทัวร์สังเวชนียสถานบริษัทไหนดี ถุงทองทัวร์ขอแนะนำทัวร์อินเดีย 2562 ที่เรามีไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี แบบ 6 วัน 4 คืน หรือทัวร์อินเดีย ชัยปุระ เที่ยวฟินนครสีชมพู แบบ 5 วัน 2 คืน และสถานที่ชื่อดังของอินเดียแบบ 7 วัน 6 คืน , 7 วัน 4 คืน, 8 วัน 7 คืน เป็นต้น

หรือจะทัวร์แคชเมียร์ 2562 แบบเต็ม ๆ ที่จะทำให้คุณได้ฟินกับบรรยากาศที่แตกต่างจากเมืองอื่น ๆ ในอินเดีย ด้วยสถานที่สุดวิเศษในหุบเขาและทะเลสาบ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่ เมืองจะปกคลุมไปด้วยหิมะ เมืองเลห์ แคว้นลาดักห์ ในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ ที่ขึ้นชื่อว่าสวยไม่ต่างยุโรป

   

สายแสวงบุญห้ามพลาด ทัวร์อินเดีย ชมพุทธคยธา สังเวชนียสถานที่สำคัญ

หากคุณนับถือศาสนาพุทธและเป็นสายแสวงบุญไม่ควรพลาดทริปทัวร์อินเดีย เพราะเราจะพาไปยังพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ 1.ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศเนปาล ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 2.พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีอีกชื่อหนึ่งคือ วัดมหาโพธิ อยู่ใน รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

3.สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา รู้จักกันอีกชื่อว่า “อิสิปตนมฤคทายวัน” อยู่ที่รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของศาสนาพุทธ และ 4.กุสินารา สถานที่ปรินิพพานและสถานที่ถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้า อยู่ในเขตจังหวัดเทวริยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือสถูปใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

   

ทัวร์อินเดียราคาถูก บริการในระดับ 5 ดาว ชมทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ด้วยสายการบินไทย และสายการบินชั้นนำ

ถุงทองทัวร์บริการทัวร์อินเดียราคาถูก ในบริการระดับ 5 ดาว พาชมทัชมาฮาล หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์สถานรักนิรันดร์ที่โด่งดัง ที่ตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำมนุยา เมืองอัครา ประเทศอินเดีย ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันแห่งจักรวรรดิโมกุล ผู้ที่รักมั่นคงต่อพระมเหสีอรชุมันท์ พานุ เพคุม ทัชมาฮาลถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ถูกรับเลือกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยองค์กรยูเนสโก

เดินทางด้วยถุงทองทัวร์ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางด้วยสายการบินใด โดยเรามีสายการบินและวันเวลาให้เลือกมากมาย เช่น การบินไทย อินดิโก แอร์เอเชีย แอร์อินเดีย นกสกู๊ต สไปซ์เจ็ทแอร์ไลน์ หรือเจ็ทแอร์เวย์ส เป็นต้น