พบ 2 แพ็คเกจ

 

 เมือง และ สถานที่เที่ยวสำคัญ
  • เมืองโปโลนนารุวะ
  • เมืองอนุราธปุระ
  • วิหารฮาตะทาเค
  • กัลวิหาร
  • สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.