“มง-แซ็ง-มีแชล” ดินแดนที่หลุดออกมาจากเทพนิยาย!!

กาะมงแซงมิเชล เมืองนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส

มง-แซ็ง-มีแชล (Mont Saint-Michel) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Western Wonder” หรือ “The Pyramid at Sea
เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสร้างเสร็จในศตวรรษที่ 16 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ
Mont Saint Michel

เกาะมงแซงมิเชล เมืองนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส

Mont Saint-Michel ตั้งอยู่ใน “รูปกรวย” หินแกรนิต “ภูเขา” สูงตระหง่านเหนือเนินทรายประมาณ 5 กิโลเมตรจากฝั่งตรงข้ามของ
Avranche และในช่วงที่น้ำขึ้นเขาสูงประมาณ 900 เมตรล้อมรอบด้วยทะเล

เกาะมงแซงมิเชล เมืองนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส

อย่างไรก็ตามในศตวรรษที่ 14 เมื่ออังกฤษ และฝรั่งเศสเข้าสู่สงคราม 100 ปีอารามก็ถูกปิด และใช้เป็นป้อมปราการ อย่างไรก็ตาม
โชคดีที่ความแตกต่างของช่วงน้ำขึ้นน้ำลง และความรุนแรงของกระแสน้ำช่วยป้องกันการบุกรุกของศัตรู และไม่ถูกไฟไหม้
แม้ว่าเรือจะเข้าใกล้กระแสน้ำขึ้นน้ำลงหากเป็นน้ำลงศัตรูจะถูกทิ้งไว้ในแถบทรายอันกว้างใหญ่

 

 

#Bento