ฟลอเรนซ์… “มรดกโลกในฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี”

Photo By Openpics / pixabay

 

ฟลอเรนซ์นั้นเป็นมรดกโลกของประเทศอิตาลี ในปี 1982 เมืองฟลอเรนซ์มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมภายใต้
การคุ้มครองของครอบครัวเมดีชี (Medici) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึง 16 และกลายเป็นศูนย์กลางของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และศิลปะ

มีอาคารประวัติศาสตร์หลายแห่งในฟลอเรนซ์ และยังมีผลงานชิ้นเอกอันมีค่ามากมายจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น บอตตีเชลลี (Botticelli)
และมีเกลันเจโล (Michelangelo)

จิตวิญญาณของการส่งเสริญ และอนุรักษ์ศิลปะของฟลอเรนซ์ยังคงเบิกบาน และเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความมีศิลปะ อาคารประวัติศาสตร์
และงานศิลปะทุกแห่งให้ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้ไปเมืองฟลอเรนซ์

 

Photo By Jack78 / pixabay

 

ถ้าพูดถึงฟลอเรนซ์!! สัญลักษณ์ของเมืองนี้คือ วิหาร Florence Cathedral หรือ มหาวิหารในฟลอเรนซ์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารสามหลัง
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)
– หอศีลจุ่มซันโจวันนี (Florence Baptistry)
– หอระฆังจอตโต (Giotto Bell Tower)

 

Photo By Dalibro / pixabay

 

หอศิลป์อุฟฟีซี (Uffizi Gallery) เป็นขุมสมบัติของภาพเขียนในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองฟลอเรนซ์
ผลงานของศิลปินหลายคนที่เป็นตัวแทนของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เช่น ภาพวาด “Birth of Venus” ของซันโดร บอตตีเชลลี
และ “Spring” ของซันโดร บอตตีเชลลี ก็จัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์อุฟฟีซีด้วยเช่นกันครับ

 

Photo By twalmedia / pixabay

 

สะพาน ปอนเต เวคคิโอ (Ponte Vecchio) เหนือแม่น้ำอาร์โน ( Arno) ทีไหลผ่านเมืองฟลอเรนซ์
เพราะเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในฟลอเรนซ์ ในขั้นต้นมีร้านขายเนื้อ และร้านขายผักผลไม้บนสะพาน
แต่ตอนนี้ได้มีร้านค้าที่ขายเครื่องประดับ และได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากมาย

 

Photo By Fgeissler / pixabay

 

พระราชวังเวคคิโอ (Palazzo Vecchio) อยู่ข้างหน้า เปียซซาเดลซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) และติดกับ
หอศิลป์อุฟฟีซี (Uffizi Gallery) มันเป็นอาคารแบบโกธิกที่สร้างขึ้นโดย อาร์นอลโฟ ดิ แคมบิโอ (Arnolfo di Cambio)
ตั้งแต่ปี 1299 ถึง 1314 และหอระฆังสูง 94 เมตร “Arnorfo Tower” เป็นสัญลักษณ์ของพระราชวังเวคคิโอ

 

Photo By clarissavannini860 / pixabay

 

วังปิตตี (Palazzo Pitti) เป็นพระราชวังยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นวังของขุนนางดัชเชส (Duchess)
แห่งทอสคานา(Toscana) ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอาร์โน ที่เชื่อมกับหอศิลป์อุฟฟีซี ด้วยทางเดินวาซารี (Vasari)

 

Photo By guy_dugas / pixabay

 

มหาวิหารซันตาโกรเช (Basilica of the Holy Cross) ตามตำนานของมหาวิหารซันตาโกรเชถูกสร้างขึ้น
โดยฟรานเชสโค (Francesco) ในอัสซีซี (Assisi) ตั้งอยู่ 800 เมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิหารฟลอเรนซ์
เดิมทีเป็นพื้นที่ราบลุ่มด้านนอกของกำแพงเมือง

 

Photo By Travelato_eu / pixabay

 

บาซิลิกาซานตามาเรียโนเวลลา (Basilica of Santa Maria Novella) บาซิลิกาซานตามาเรียโนเวลลามีต้นกำเนิดมาจาก
โบสถ์ซันตามาเรียเดลลาวิตโตเรีย ซึ่งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ต่อมาในปี 1211

 

 

#Bento