“นครวาติกัน” ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกในกรุงโรมที่ประเทศอิตาลี!!

นครวาติกันเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกในกรุงโรมประเทศอิตาลี นอกจากนี้ยังเป็นสำนักงานใหญ่ของคาทอลิก (Catholic)
ที่มีผู้ติดตามประมาณ 1 พันล้านคนทั่วโลก

4089554_1920-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-Photo-By-Anajim-pixabay

Photo By Anajim / pixabay

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (basilica of saint peter) และพระราชวังวาติกัน (Vatican Palace) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษ
ที่ 16 และ 17 โดยมีเกลันเจโล หรือ ไมเคิลแองเจโล (Michelangelo) ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนา แต่ยังมีความเป็นศิลปะอีกด้วย

2417378_1920-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-Photo-By-July_24-pixabay

Photo By July_24 / pixabay

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือ มหาวิหารนักบุญเปโตร (Basilica di San Pietro) อาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในนครวาติกัน
คือ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่มันถูกตั้งชื่อว่า “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” เพราะมันถูกสร้างขึ้นโดยศิษย์คนแรกของพระเยซู
คริสต์หลุมฝังศพของเซนต์ปีเตอร์ และมหาวิหารนักบุญเปโตรเป็นอาคารคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

248680_1920-จตุรัสเซนต์ปีเตอร์-Photo-By-heiteu-pixabay

Photo By heiteu / pixabay

มหาวิหารนักบุญเปโตร คุณสามารถมองเห็นได้ทันทีเมื่อผ่านประตูเมือง ซึ่งเป็นพรมแดงระหว่างอิตาลี และวาติกัน
ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ และรูปปั้นของนักบุญ 140 รูปปั้น

 

2875093_1920-พระราชวังวาติกัน-Photo-By-carlo-pixabay

Photo By carlo / pixabay

พระราชวังวาติกัน เป็นวังของสมเด็จพระสันตะปาปาที่อยู่ติดกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ตั้งแต่ปี 1377 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา
เกรกกอรี่ (Gregory) กลับไปยังกรุงโรมจากอาวินยงก็กลายเป็นพระราชวังสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปา

 

2537607_1920-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-Photo-By-DEZALB-pixabay

Photo By DEZALB / pixabay

พิพิธภัณฑ์วาติกัน เป็นกลุ่มสำหรับพิพิธภัณฑ์ 24 แห่งในวังวาติกัน จำนวนห้องที่สามารถเยี่ยมชมได้ถึง 1,400 ห้อง
และอาคารที่เหมือนเขาวงกตเป็นหนึ่งในสมบัติที่สวยที่สุดในโลกด้วยศิลปะที่สวยงามมากมายภายในพิพิธภัณฑ์

 

 

#Bento