โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

T-SUD KUNMING SNOW MOUNTIAN [ZET8L02] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62] / ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์ต้าลี่, ทัวร์ลี่เจียง, ทัวร์จีน, ทัวร์ปีใหม่จีน, ทัวร์ปีใหม่

(0 Review)
4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง11,999.-
4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง11,999.-

-ชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
-ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน
-ชมสวนน้ำตก ประตูม้าทองไก่หยก
-เที่ยวชมนครคุนหมิง

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

413

ทัวร์ราคาถูก T-SUD KUNMING SNOW MOUNTIAN [ZET8L02] [พ.ย. 61 - มี.ค. 62]