โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

Rerun to east europe austria czech slovakia hungaly [ZETBRVIE03] [ต.ค-พ.ย. 61]

(0 Review)
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง39,999.-
8วัน 5คืน
เริ่มต้นเพียง39,999.-

-สัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งกรุงปราก
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
-ชมเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ
-ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

17

ทัวร์ราคาถูก Rerun to east europe austria czech slovakia hungaly [ZETBRVIE03] [ต.ค-พ.ย. 61]

8วัน 5คืน

Scandinavia [VCTEKEURO 12] [6-13 พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมเมืองสต็อคโฮล์ม
-เที่ยวชมเมืองออสโล
-เที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน
-ล่องเรือสำราญ DFDS

7วัน 4คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) new year [VCTEKEURO 6] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

8วัน 5คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) new year [VCTEKEURO 6.1] [28ธ.ค 61-04ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท

7วัน 4คืน

Italy Austria German Swiss (Option Titlis) [VCTEKEURO 6] [พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ยอดเขาทิตลิส Titlis (OPTIONNAL)
-เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท