โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์(พักบนบานาฮิลล์) [PVN34VZ] [ต.ค.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ปีใหม่เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์เมืองดานัง, ทัวร์เมืองเว้, ทัวร์เมืองฮอยอัน

(0 Review)
4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง10,999.-
4วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง10,999.-

-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม
-นั่งกระเช้าสู่ภูเขาบานาฮิลล์
-เที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน
-ชมสะพานสีทองหรือสะพานมือ

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

497

ทัวร์ราคาถูก เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์(พักบนบานาฮิลล์) [PVN34VZ] [ต.ค.61 - มี.ค.62]