โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

[PITFD] CENTARA RAS FUSHI [ม.ค.-มิ.ย.61]

(0 Review)
3วัน 2คืน
เริ่มต้นเพียง31,900.-
3วัน 2คืน
เริ่มต้นเพียง31,900.-

– เดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
– สนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบๆรีสอร์ท
– ลิ้มรสทาปาสและคานาเป้
– บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

136
รายละเอียดทัวร์

ราคาแพ็คเกจรวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-มาเล่-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
• ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
• ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน (ยกเว้นเดินทาง 13-16 เมษายน 2561 พัก 3 คืน)
• ค่าเรือเร็ว(Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
• บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเรือเร็ว
• ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ำที่ห้องอาหารโอเชี่ยน (ห้องอาหารหลัก/บุฟเฟ่ต์) มื้ออาหารกลางวันเลือกรับเซ็ทเมนูหรือเครดิต 40 เหรียญสหรัฐสำหรับเมนูจานเดี่ยว จากห้องอาหารสวนบัวหรือห้องอาหารลาเบรซซา มื้ออาหารค่ำ เลือกรับเซ็ทเมนูหรือเครดิต 40 เหรียญสหรัฐ สำหรับ เมนูจานเดี่ยว จากห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซาและห้องอาหารอัลคัยมะห์ (ต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับห้องอาหารพิเศษดังกล่าว)
• ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
• บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
• บริการบาร์เปิด บริการเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 23.00 น. ณ เวฟพูลบาร์ วูบาร์และจิราวารูล็อบบี้บาร์
• บริการ ซันดาวน์เนอร์คานาเป้ เพลิดเพลินกับอาหารแบบทาปาสและคานาเป้หลากชนิด เสิร์ฟระหว่าง 18.30 – 19.30น.
• บริการชา-กาแฟยามบ่าย 15.30-16.30 น. ที่ วูบาร์
• บริการน้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด
• บริการกีฬาทางน้ำที่ชนิดที่ไม่มีเครื่องยนต์
• ฟรี บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
• ฟรี บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
• Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
• ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

• ค่าบริการเช็คอินแบบ In-Villa
• การรับประทานอาหารภายในวิลล่า
• การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
• ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

กำหนดการ

Day 1กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

06.30 น. ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD-177

11.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว พบเจ้าหน้าที่รีสอร์(เคาน์เตอร์ B12) นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดยเรือเร็ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เช็คอินเข้าสู่ที่พักและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ให้ท่านสนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ อาทิเช่น เรือแคนู เรือใช้เท้าปั่น วินด์เซิร์ฟและกระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก

15.30-16.30 น. บริการท่านด้วยของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ วูบาร์
บริการเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล
บริการตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.

18.30-19.30 น. ให้ท่านลิ้มรสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชิมก่อนอาหารมื้อค่ำ ณ บริเวณ วูบาร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์)
พักที่ Centara Ras Fushi พักตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก

Day 2มัลดีฟส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์)
ให้ท่านสนุกสนานกับการดำน้ำตื้นรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำที่ไม่มีเครื่อง ยนต์ อาทิเช่น เรือแคนู เรือใช้เท้าปั่น วินด์เซิร์ฟและกระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก
ให้ท่านเลือกกิจกรรมต่างๆที่มีบริการในรีสอร์ท เช่น เลือกซื้อของฝากที่จิราวารูบูติก การออกกำลังกายบนลู่วิ่งและ เล่นพิลาทิสที่ฟิตเนส หรือให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นเกมส์เพลย์สเตชั่น โต๊ะพูลและเกมส์โต๊ะฟุตบอล ตลอดจน ซีดีและดีวีดีมากมาย ที่บริเวณอีโซน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาที่ทางรีสอร์ทกำหนดไว้)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์) หรือ เลือกทานอาหารแบบเซ็ทเมนูที่ห้องอาหารสวน บัว หรือห้องอาหารลาเบรซซา (ห้องอาหารสวนบัวและห้องอาหารลาเบรซซา ต้องทำการจองที่นั่งล่วงหน้า)

15.30-16.30 น. บริการท่านด้วยของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ วูบาร์
บริการเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล
บริการตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.
18.30-19.30 น. ให้ท่านลิ้มรสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชิมก่อนอาหารมื้อค่ำ ณ บริเวณ วูบาร์
ค่ำ รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์) หรือ เลือกทานอาหารแบบเซ็ทเมนูหรือเลือกใช้ เครดิตค่าอาหารท่านละ USD40 ที่ห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซา และห้องอาหารอัลคัยมะห์ (ห้อง อาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซา และห้องอาหารอัลคัยมะห์ ต้องทำการจองที่นั่งล่วงหน้า)
บริการเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล
บริการตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.
พักที่ Centara Ras Fushi  พักตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก

Day 3มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟ่ต์)
เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่

12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD-178

19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

จองทัวร์นี้
[contact-form-7 404 "Not Found"]
6วัน 4คืน

[ZATHB1] EASY HOKKAIDO DRIFT ICE [ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง38,900.-

– ชมทะเลสาบคุชชะโระ
– ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า
– ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก
– ชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก

5วัน 3คืน

[TSBJL05] SNOW WHITE SNOW WALL [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง38,888.-

– ชมความสวยงามของกำแพงหิมะ
– เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
– สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ
– ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านซาคาเอะ

6วัน 4คืน

[PVCTG] CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง55,555.-

– ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
– ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
– ชมซาร์กอส (Zagorsk)
– ชมวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์

4วัน 3คืน

[TSBPG] พม่า มัณฑะเลย์ สบาย สบาย มิงกุน พุกาม [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง15,991.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์
– ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิกอง
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
– ชม สะพานไม้อูเบ็ง