โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

Happy tokyo ซากุระ ครบเครื่อง [HPTXW53S02] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์โตเกียว, ซากุระ

(0 Review)
5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง22,999.-
5วัน 3คืน
เริ่มต้นเพียง22,999.-

-สัมผัสภูเขาไฟฟูจิบริเวณขั้น 5
-ชมโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ
-ช้อปปิ้งชินจุกุ โอไดบะ อิออน ทาวน์
-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเช็น

คลิกชมรายละเอียด

Proceed Booking

เก็บไว้อ่านครั้งหน้า

Adding item to wishlist requires an account

684

ทัวร์ราคาถูก Happy tokyo ซากุระ ครบเครื่อง [HPTXW53S02] [มี.ค.-เม.ย.62]