โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

บทความ

BLOG

ประตูสวรรค์แห่งเขาเทียนเหมินซาน

เรื่องและภาพโดย : Pornphen  Kijcharoenwong ภูเขาเทียนเห...
Read More

พาสปอร์ตไทย เที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่า

เรื่องและภาพโดย : Pornphen Kijcharoenwong ส่วนใหญ่แล้วเ...
Read More

“CEBU” เมืองนี้มีอะไรดีนะ?

“CEBU” เมืองนี้มีอะไรดีนะ? เรื่องและภาพโดย : Pornphen  ...
Read More
ศาลเจ้าสามก๊ก

ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)

เรื่องและภาพโดย : Pornphen Kijcharoenwong อย่างที่รู้กั...
Read More
ของฝากจากญี่ปุ่น

ของฝากจากญี่ปุ่น

ของฝากจากญี่ปุ่น เรื่องและภาพโดย : Pornphen  Kijcharoen...
Read More
1 2 3 7