โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

การขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ยากจริงหรือ?

 

การขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ยากจริงหรือ?

คำถามนี้คงเป็น  คำถามสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะเดินทางไปอเมริกาสักครั้งหนึ่ง!! สงสัยกันมากที่สุด  บางคนพูดได้ว่าเป็นวีซ่าปราบเซียนเลยก็ว่าได้  เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลหลายหน้า และรูปถ่ายหน้าตาต้องชัดเจน เปิดหู-รวบผมตึง กันเลยทีเดียว ทุกอย่างออนไลน์ทั้งหมด และด่านสัมภาษณ์สุดหิน  แต่ถ้าเราเตรียมข้อมูลมาพร้อม กรอกเอกสารครบตามความเป็นจริงและเหมาะสม การขอวีซ่าฯก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลย  เรามาดูขั้นตอนการขอและสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกากันครับ

ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักวีซ่าฯ อเมริกา 2 หมวดใหญ่ๆ กันก่อน

 • Non Immigration visa ( วีซ่าชั่วคราว) เช่น วีซ่านักท่องเที่ยว  วีซ่าธุรกิจ  วีซ่าทำงาน  วีซ่านักเรียน  วีซ่าสื่อมวลชน เป็นต้น
 • Immigration Visa (วีซ่าถาวร) เช่น วีซ่าคู่สมรส  วีซ่าญาติ  วีซ่าบุตรบุญธรรมเป็นต้น

วันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวกัน (Tourist visa)

 1. การกรอกข้อมูลออนไลน์ หรือ แบบฟอร์ม DS160 ต้องกรอกข้อมูลแต่ละหน้าให้เรียบร้อย ซึ่งการกรอกข้อมูลออนไลน์นี้จะมีการขอข้อมูลส่วนตัวของแต่ละท่าน ซึ่งใช้เวลาการกรอกประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

ข้อสำคัญ ท่านต้องจำหรือจดเลข APPLICATION ID  และ SECURIRY QUESTION และตำตอบของท่านไว้ หากต้องการแก้ข้อมูลหรือปริ๊นข้อมูล ท่านต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้ลงไป  พร้อมแล้วเข้ากรอกข้อมูลกันเลย ( https://ceac.state.gov/genniv/)

 1. การชำระค่าธรรมเนียม ขั้นตอนนี้จะมีแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับชำระค่าธรรมเนียม เมื่อท่านกรอกข้อมูลออนไลน์หรือ DS160 เรียบร้อยแล้ว มาถึงการสร้างแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมและนัดหมายสัมภาษณ์ ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ที่

https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Thailand&language=th    ท่านต้องทำการสร้างโปรไฟล์อีกครั้ง

ข้อสำคัญ ท่านต้องจำหรือจด ข้อมูล ชื่อEmail และ Password ของท่านไว้เพื่อทำการนัดหมายในขั้นตอนต่อไป

เมื่อท่านกรอกข้อมูลในหน้าสุดท้ายแล้วจะมีให้ท่านเลือกว่าจะเป็นการโอนเงิน หรือ ชำระที่ธนาคารกรุงศรี  แนะนำให้ท่านเลือกชำระที่ธนาคารกรุงศรี ดีกว่า เนื่องจากท่านจ่ายแล้วจะสามารถเข้าไปจองคิวได้ในวันถัดไปได้ทันที (ยกเว้นเสาร์ –อาทิตย์)

 1. การจองคิวสัมภาษณ์ ขั้นตอนนี้อารมณ์ อาจเหมือนจองคิวคอนเสริ์ตเลยก็ว่าได้ เมื่อท่านได้ใบเสร็จจากธนาคารกรุงศรีมาแล้ว ให้ท่านรอเข้าระบบชำระค่าธรรมเนียมอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันถัดไปโดยใช้ Email และ Password ล็อค อินเข้าไปหน้าPayment   https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand   จากนั้นระบบจะใส่เลข ใบเสร็จให้ท่านอัตโนมัติ จากนั้นท่านจะเลือกคิวสัมภาษณ์ได้ในหน้าถัดไป ให้ท่านเลือกวันสัมภาษณ์ที่ต้องการ เวลาและวันในการนัดสัมภาษณ์ นั้นจะขึ้นมาทุก 15 นาที อย่ามัวรีรอ เพราะคิวจะหมดเร็วมาก

** ข้อสำคัญ ท่านควรเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฯให้ครบก่อนนัดคิวสัมภาษณ์ **

 1. การเตรียมเอกสาร การเตรียมเอกสารสำหรับสัมภาษณ์นั้น มีดังนี้

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าทุกเล่ม

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ

4. ใบรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ระบุถึง (1) วันที่เริ่มทำงาน  (2) เงินเดือน และ/หรือเงินค่าตอบแทน อื่นๆ (3) ตำแหน่งงานชั่วคราวหรือถาวร และ  (4) ระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตให้ลางานได้)

** ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี **

 1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (เงินในบัญชีอย่างน้อย 6 หลัก และมีเงินเข้าออกต่อเนื่อง เพื่อพิสูจน์ว่าตนมีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ สำเนาสมุดบัญชีถ่ายตั้งแต่หน้าแรก ที่มีชื่อบัญชี จนถึงหน้าอัพเดจยอดเงินปัจจุบัน ซึ่งทั้งนี้ต้องครอบคลุมรายการ 6 เดือนย้อนหลัง พร้อมนำสมุดตัวจริงไปแสดงด้วยในวันที่สัมภาษณ์
 2. สำเนาทะเบียนสมรส หากหย่าต้องใช้สำเนาทะเบียนหย่า หรือสามีเสียชีวิตให้ใช้สำเนาใบมรณะบัตรแนบมาด้วย
 3. กรณีไปศึกษาดูงานขอจดหมายเชิญแนบมาด้วย
 4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 * 2 นิ้วฉากหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รูป ( เทียบจากตัวอย่าง)
 5. สำเนาหน้า Passport พร้อมทั้งหน้าที่ต่ออายุ Passport (ถ้ามี)

หรือ ท่านที่มีเคยวีซ่าอเมริกา แล้วให้ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าแนบมาด้วย

 1. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS160 หน้า CEAC confirmation
 2. ใบนัดหมายสัมภาษณ์ Appointment confirmation
 3. และ/หรือ เอกสารอื่นที่แสดงถึงพันธะผูกพันต่อประเทศไทย

หมายเหตุ        ข้อ 1 – 7 วันสัมภาษณ์นำเอกสารตัวจริงไปแสดงด้วย

หลังจากนั้นให้ท่านจัดเอกสารแยกใส่ซองไว้ระหว่างสำเนาและตัวจริง เพื่อความสะดวกในหารยื่นเอกสาร

ข้อสำคัญ : ควรแยกเอกสาร 4 อย่าง คือ แบบฟอร์ม CEAC , แบบฟอร์มใบนัดสัมภาษณ์ , ใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และหนังสือเดินทางเล่มจริง ควรแยกไว้สำหรับยื่นเช็คเอกสารหน้าสถานทูต

 1. การเตรียมพร้อมสัมภาษณ์ จากขั้นตอนที่ 1-4 ท่านเตรียมเรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นตอนสำคัญที่สุดคือ การเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าฯ ตามที่ท่านได้จองไว้ ก่อนอื่นเลยท่านควรเตรียมพร้อมการสัมภาษณ์ ซึ่งทางเรามีคำแนะนำให้ท่านดังนี้
  • ตรวจสอบเอกสารของท่านให้ถูกต้องเรียบร้อย 2-3 วันก่อนสัมภาษณ์
  • ควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่สุดเท่าที่จะหาได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เพราะก่อนเข้าไปข้างในสถานทูตจะมีการตรวจสอบกระเป๋าทุกใบ และ หากเป็นกระเป๋าเป้ หรือกระเป๋าใบใหญ่ท่านจะต้องออกมาหาที่ฝากข้างนอกด้วยตัวท่านเอง
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ไม่ควรพกไปนอกจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น (ปิดโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่อยู่ในสถานทูต)

5.4 วิธีการเดินทาง  สถานทูตอเมริกาตั้งอยู่ที่ 95 ถนนวิทยุ   กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ไม่แนะนำให้มารถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากสถานทูตไม่มีที่จอดรถให้ท่าน

 1. รถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีเพลินจิต แล้วออกจากฝั่ง ถนนวิทยุ อาคาร ปาร์คเวนเจอร์  เดินมาต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือเดิน ประมาณ 5 นาที
 2. รถไฟใต้ดิน MRT มาลงสถานีลุมพินี  แล้วออกทางฝั่งสวนลุมพินี  เดินขึ้นมาต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง
 3. รถแท็กซี่ ลงหน้าสถานทูต ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอาคารสินธร
 4. รถโดยสารประจำทาง สาย 17 , 76 , 13 , 62 เป็นต้น

6 ขั้นตอนการสัมภาษณ์

  6.1 เข้าแถวรอตรวจคิวสัมภาษณ์ หน้าสถานทูต ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เช็คเอกสาร DS160 และพาสปอร์ตว่าตรงกันไหม

6.2 เมื่อผ่านเข้าประตูแรกจะมีเจ้าหน้าที่ รปภ ตรวจกระเป๋าและเก็บมือถือไว้  ผ่านด่านตรวจวัตถุโละ แล้วเข้าไปข้างใน

6.3  เมื่อเดินเข้าไปจะมีเก้าอี้นั่งเป็นแถว เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกตามรอบเวลา เมื่อถึงคิวนัดสัมภาษณ์ของเรา ก็เข้าไปยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่

6.4 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร ใบนัดสัมภาษณ์  เล่มพาสปอร์ต และจะมีตรา EMS มาให้ (ท่าต้องจดเลข EMS ไว้เพื่อตรวจสอบ)

6.5  เดินเข้าไปข้างในตึก  ต่อคิวช่อง 11 – 15 เพื่อตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง มีการสัมภาษณ์เบื้องต้น ว่าไปทำอะไร  และจะมีการสแกนลายนิ้วมือ ณ จุดนี้

6.6  จากนั้นเราก็ต้องไปต่อคิวรอสัมภาษณ์ ช่อง 6 – 9  ขั้นตอนนี้จะสัมภาษณ์ ที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่าน  คำ

ถามหลักๆ ที่เจ้าหน้าที่จะถาม คือ วัตถุประสงค์การเดินทาง , เดินทางกับใคร , เดินทางไปเมืองไหนบ้าง  ระหว่างสัมภาษณ์ อาจจะมีการเปิดดูข้อมูลในพาสปอร์ต หรือในเอกสารที่แนบไป

ข้อสำคัญ  ควรมาก่อนเวลานัดสัมภาษณ์ 30 นาที

7 การทราบผลวีซ่าอเมริกา

7.1 ผู้ที่ได้รับวีซ่า  เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่า พาสปอร์ต จะส่งกลับไปให้ภายใน 3-5 วันทำการ

7.2   ผู้ที่ไม่ได้รับวีซ่า  เจ้าหน้าที่จะแจ้ง หลังสัมภาษณ์เสร็จ ว่าไม่ผ่านวีซ่า เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารและเล่มพาสปอร์ตให้เลย

ข้อสำคัญ  สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว ควรจะมีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานบ้าง และแสดงให้เห็นว่าท่านต้องการไปท่องเที่ยว จริงๆ  เช่น อ่านโปรแกรม และ สถานที่ที่ท่านสนใจจะไปเที่ยว และตอบข้อมูลตามความเป็นจริง

 1. สอบถามข้อมูลหรือติดต่อสถานทูต
ที่ตั้งและข้อมูลสำหรับติดต่อ

สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกาประจำประเทศไทยตั้งอยู่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
แฟกซ์: +66-2-254-1171
เว็บไซต์: https://th.usembassy.gov/
อีเมล:

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนและวิธีการยื่นวีซ่าอเมริกา
แต่ถ้าหากท่านใด มีข้อสงสัย หรือ ต้องการให้ทางเราแนะนำ

สามารถ ติดต่อ ถุงทองทัวร์

โทร : 02-0627770

HOTLINE : 085-511-3136

Line ID : @thoongtongtour

Facebook : www.facebook.com/thoongtongtour

แสดงความคิดเห็น

ทัวร์แนะนำ