โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์บอลติก

ลิทัวเนีย | ลัตเวีย | เอสโตเนีย

ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์
7วัน 4คืน

[CSTAY004] FOCUS ON BALTICS ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ [เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ แห่งฟินแลนด์
-เที่ยวชมเมืองวิลนิอุส แห่งลิทัวเนีย
-เที่ยวชมเมืองริก้า แห่งลัตเวีย
-เที่ยวชมเมืองทาลินน์ แห่งเอสโตเนีย

(0 Review)
7วัน 5คืน

[VTGAY] Baltic Nice ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์ [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง56,900.-

-เที่ยวชมเมืองเก่ากรุงวิลนีอุส ลิทัวเนีย
-เที่ยวชมย่านเมืองเก่ากรุงริก้า ลัตเวีย
-เที่ยวชมย่านเมืองเก่าทาลลินน์ เอสโตเนีย
-เที่ยวเมืองเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

(0 Review)
7วัน 5คืน

[CSTAY] FOCUS ON BALTICS ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์[เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– เยือนยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก
– ชมเมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (Finland)
– ชมเมืองหลวงแห่งลัตเวีย(Latvia)
– ชมเมืองหลวงแห่งเอสโตเนีย (Estonia)

(0 Review)