โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์บอลติก

ลิทัวเนีย | ลัตเวีย | เอสโตเนีย

7วัน 5คืน

The baltic rim ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ [GOTAY004][ก.ย.-พ.ย. 61]

เริ่มต้นเพียง55,900.-

-เข้าชมพระราชวังรุนดาเล
-เมืองเก่าของทาลลินน์
-เที่ยวชมปราสาททูมเปีย
-เยือนจัตุรัสรัฐสภา

(0 Review)