โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์โอมาน

6วัน 4คืน

โอมาน Muscut Must Go [GOHUL01] [ก.พ. – มี.ค. 62] / ทัวร์โอมาน

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-เที่ยวชมเมืองหลวงชื่อดังกรุงมัสกัต
-ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD
-ชมหุบเขาจีเบล อักห์ดาร์
-เดินชมย่านการค้าพื้นเมืองนิซวา

(0 Review)