โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

โปรแกรมทัวร์

4วัน 3คืน

PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO [JWTPJP51SL] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์นาโกย่า, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง19,999.-

– เยือน เมืองนาโกย่า
– ชม ศาลเจ้าโอสึคันนง
– ชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
– เยี่ยมชม ทาคายาม่าจินยะ

(0 Review)
ญี่ปุ่น
5วัน 3คืน

ฉ่ำสมิหลา สงขลาทิวลิป [GSTNRT04XW] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ฟูจิ, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ซากุระ, ทัวร์โตเกียว

เริ่มต้นเพียง27,999.-

– ชมเทศกาล Tulip Festival 2019
– ชม ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือภูเขาฟูจิ
– ชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
– ชม ซากุระ สวนสาธารณะอุเอโนะ

(0 Review)
4วัน 3คืน

TOKYO ซากุระพาเข้าวิน! [GSTNRT03XJ] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์โตเกียว

เริ่มต้นเพียง24,999.-

– นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
– ชม ภูเขาไฟฟูจิ
– เที่ยวสวนสนุก Fuji Q High Land
– ชม ซากุระ สวนสาธารณะอุเอโนะ

(0 Review)
ญี่ปุ่น
5วัน 3คืน

TOKYO PINK MOSS จัดจ้านในย่านนี้ [GSTNRT05XW] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์โตเกียว

เริ่มต้นเพียง21,999.-

– ขม บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา โอชิโนะ ฮัคไค
– ชม ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ภูเขาไฟฟูจิ
– ชม PINKMOSS PARK FESTIVEL 2019
– ชม วัดนาริตะซัน ชินโชจิ

(0 Review)
1 2 3 4 128