โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ล่องเรือสำราญ

6วัน 5คืน

[GOHWE]ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู CENTURY LEGEND [ตุลาคม2560]

เริ่มต้นเพียง37,900.-

ชมหงหยาต้ง,สวนเอ๋อหลิ่ง
ชมหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ล่องเรือสำราญCENTURY LEGEND

(0 Review)
5วัน 4คืน

ล่องเรือสำราญ ระดับโลก COSTA VICTORIA สิงคโปร์-ภูเก็ต-มาเลเซีย [พ.ย.-ธ.ค. 2560]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

ช่วงวันเดินทาง: 4 คืนบนเรือ
4 – 8 พ.ย.
11 – 15 พ.ย.
18 – 22 พ.ย.
25 – 29 พ.ย.
12 – 16 ธ.ค.
16 – 20 ธ.ค. 2560

(0 Review)
5วัน 4คืน

ล่องเรือสำราญ ระดับโลก COSTA VICTORIA สิงคโปร์-ภูเก็ต-มาเลเซีย [พ.ย.-ธ.ค. 2560]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

ช่วงวันเดินทาง: 4 คืนบนเรือ
4 – 8 พ.ย.
11 – 15 พ.ย.
18 – 22 พ.ย. 2560
2 – 6 ม.ค.2561

(0 Review)
4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ระดับโลก COSTA VICTORIA สิงคโปร์-มาเลเซีย [พ.ย.-ธ.ค. 2560]

เริ่มต้นเพียง13,599.-

ช่วงวันเดินทาง: 3 คืนบนเรือ
1 – 4 พ.ย.
8 – 11 พ.ย.
15 – 18 พ.ย.
22 – 25 พ.ย.
29 พ.ย. – 2 ธ.ค.
27 –30 ธ.ค.2560

(0 Review)
4วัน

ล่องเรือสำราญ ระดับโลก COSTA VICTORIA เส้นทางเอเชีย [พ.ย.-ธ.ค. 2560]

เริ่มต้นเพียง11,999.-

ราคารวม
-ค่าห้องพักบนเรือ 3 คืน
-ภาษีท่าเรือ และค่าประกันภัยบนเรือ
-อาหารบนเรือทุกมื +อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

(0 Review)