โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์พม่า / ย่างกุ้ง

พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

เฟี้ยวฟ้าว MYANMAR [PVCFF01][พ.ค.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, ทัวร์เทศกาลวันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ย่างกุ้ง, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง8,499.-

– ชม เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
– ชม พระราชวังบุเรงนอง
– ชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน
– นมัสการ วัดพระไฝเลื่อน ไจ้ท์ปอลอ

(0 Review)
พม่า พระธาตุอินทร์แขวน
3วัน 2คืน

พม่า สะสมบุญ (พระธาตุอินทร์แขวน) [GOTDD14] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง9,900.-

-สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

พม่า..ต่อเงินต่อทอง ย่างกุ้ง สิเรียม [GOTDD13] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,ทัวร์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เริ่มต้นเพียง6,666.-

-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
-ไหว้พระขอพร ที่เจดีย์ไจ๊เข้า
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต

(0 Review)
พม่า ย่างกุ้ง
2วัน 1คืน

พม่า สุดจี๊ด (4ดาว) ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด [GOTDD10] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,ทัวร์ชเวดากอง

เริ่มต้นเพียง5,888.-

-ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล
-สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
-สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต

(0 Review)
1 2 3 5