โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ย่างกุ้ง

4วัน3คืน

[MMR02SL] โปรยิ้ม ยิ้ม พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน [ธ.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

• ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
• นมัสการพระนอนตาหวาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBDD]ทัวร์พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย…สบาย [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,881.-

– ขอพรเทพทันใจ
– สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา
– เจดีย์ชเวดากอง
– ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETFD] BLESSING MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

– ขอพรเทพทันใจ
– พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์
– นมัสการพระนอนตาหวาน
– ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETSL] SHINING IN MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,888.-

– ขอพรเทพทันใจ
– ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต
– พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง
– สักการะเจดีย์กลางน้ำ

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZATPG] EASY BOUTIQUE MYANMAR พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน[ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สักการะพระนอนตาหวาน
ชมเจดีย์โบตาทาวน์
ชมมหาเจดีย์ชเวดากอง

(0 Review)
6วัน 5คืน

[BIDFD]แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว [ธ.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์,เจดีย์ชเวดากอง
ล่องเรือทะเลอินเล โชว์หุ่นเชิดพุกาม

(0 Review)
3วัน 2คืน

[MMR021PG] โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์ [ต.ค.60- มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDMMR04] โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน พัก 4 ดาว [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– ชมเจดีย์ชเวมอดอร์
– ชมพระราชวังบุเรงนอง
– ชมพระธาตุอินทร์แขวน
– ขอพรเทพทันใจ

(0 Review)
5วัน 4คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง23,900.-

– นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
– ขอพรเทพทันใจ
– ชมเจดีย์ชเวชานดอร์
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
2วัน 1คืน

[TSBPG02] พม่า ไหว้พระสุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง9,991.-

-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูปที่วัดไจ้คะวาย
-สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์และพระธาตุอินทร์แขวน
-ชมพระราชวังบุเรงนอง,เจดีย์ไจ๊ปุ่น
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบริเวณวัดพระนอนยิ้มหวาน

(0 Review)
2วัน 1คืน

[TSBPG03] พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง9,991.-

-สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ เจดีย์โบตะทาวน์
-ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
-พิเศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร

(0 Review)
2วัน 1คืน

[TSBDD]เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง6,996.-

-นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์
-ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
-สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

(0 Review)
1 2