โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์พม่า / มัณฑะเลย์ / พุกาม

3วัน 2คืน

Lucky Mandalay Bagan [ZETFD01] [พ.ย.61-ก.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,999.-

-ชมวิวทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
-สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
-ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม มัณฑะเลย์ [LFTFD01] [พ.ย 61 – ก.พ 62]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
-ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
-สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง

(0 Review)
3วัน 2คืน

หลงรัก พุกาม [BIDMMR52FD] [ต.ค.61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-สักการะ 2มหาบูชาสถาน
-ชมวิวทะเลเจดีย์
-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
มัณฑะเลย์
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม [BIDMMR55FD] [ต.ค.61 – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง21,900.-

-นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล [BIDMMR61FD] [ต.ค.61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ล่องเรือชมทะเลสาบอินเล
-นมัสการพระมหามัยมุนี
-ชมวิวบนยอดเขามัณฑะเลย์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน นั่งรถภายใน
4วัน 3คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน นั่งรถภายใน [BIDMMR51FD] [พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
-ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
-สักการะ 2มหาบูชาสถาน
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกาย อังวะ มิงกุน [BIDMMRO3PG] [ส.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-ชมหอคอยเมืองอังวะ
-ร่วมพิธีพระพักตร์พระมหามัยมุณี
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง
-ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ บินภายใน
4วัน 3คืน

พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ บินภายใน [BIDMMR10] [ต.ค.61 – ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

-สักการะ 3มหาบูชาสถาน
-เที่ยวชมตลาดโบโจ๊ก อองซาน
-ชมพระราชวังไม้สัก พระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง ภูเขามัณฑะเลย์

(0 Review)
มัณฑะเลย์
5วัน 4คืน

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน [BIDMMR8FD] [ต.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

-สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
-ชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ Mandalay Hill
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
6วัน 5คืน

แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ [BIDMMR08] [ต.ค.61 – เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง28,900.-

-ชมแม่น้ำสะโตง ชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
-นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวMandalay Hill

(0 Review)
มัณฑะเลย์
2วัน 1คืน

มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ [BIDMMR31FD] [ก.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง6,900.-

-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมวิว Mandalay Hill
-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
-ชมสะพานไม้อูเบ็ง วัดกุโสดอ

(0 Review)
4วัน 3คืน

Royal Mandalay Bagan [ZRTFD] [ส.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,888.-

-ชมวิวทะเลเจดีย์ พุกาม
-สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
-ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
-ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง

(0 Review)
1 2