โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

มัณฑะเลย์

4วัน 3คืน

[ฺBIDFD] พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [พ.ย.60 – เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์
• ชม สะพานไม้อูเบ็ง
• ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องแม่น้ำอิระวดีชม

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDPG] ทัวร์พม่าเจาะลึกมัณฑเลย์ สกายน์ อังวะ [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• ชมสะพานไม้อูเบ็ง
• ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• ล่องแม่น้ำอิระวดี

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZET8M]THE GREATEST มัณฑะเลย์ พุกาม [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

– ชมนครมัณฑะเลย์ พุกาม
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
– พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

(0 Review)
6วัน 5คืน

[BIDFD]แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว [ธ.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์,เจดีย์ชเวดากอง
ล่องเรือทะเลอินเล โชว์หุ่นเชิดพุกาม

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZET8M] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน อมรปุระ [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง9,888.-

– ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– ชมเจดีย์มิงกุน เจดีย์จักรพรรดิ
– ชมสะพานไม้สักอูเบ็งยาวที่สุดในโลก
– ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม [พ.ย.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง24,900.-

– พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– ชมวัดเจดีย์ชเวสิกอง
– ชมเจดีย์ชเวชานดอร์
– ชมสวนเกษตรลอยน้ำ

(0 Review)
2วัน 1คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง6,900.-

– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง
– ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
– ชมสะพานไม้อูเบ็ง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ [พ.ย.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

– ชมเจดีย์ชเวซานดอร์
– ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ พุกาม [พ.ย.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

– ชมทะเลสาบคองตามัน
– ชมสะพานไม้อูเบ็ง
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

(0 Review)
5วัน 4คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง23,900.-

– นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
– ขอพรเทพทันใจ
– ชมเจดีย์ชเวชานดอร์
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม [พ.ย.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
– พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[BIDFD] ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ [ธ.ค.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– สักการะพระบัวเข็ม
– นมัสการพระมหามัยมุนี

(0 Review)
1 2