โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

มัณฑะเลย์

4วัน 3คืน

[TSBPG] พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
– ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์
– ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

(0 Review)
6วัน 5คืน

[BIDFD]แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล [ต.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์,เจดีย์ชเวดากอง
ล่องเรือทะเลอินเล โชว์หุ่นเชิดพุกาม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[FD] พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [ส.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์
• ชม สะพานไม้อูเบ็ง
• ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องแม่น้ำอิระวดีชม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[GOHPG] มัณฑะเลย์ พุกาม [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

– ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
– ชมวัดกุโสดอ
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี

(0 Review)
3วัน 2คืน

[MMR03PG] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ [ส.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• ชมสะพานไม้อูเบ็ง
• ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• ล่องแม่น้ำอิระวดี

(0 Review)
4วัน 3คืน

[MMR051FD] ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [ก.ค-ธ.ค.]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• ชมสะพานไม้อูเบ็ง
• ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
• ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม

(0 Review)
3วัน 2คืน

[MMR052FD] ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม [ต.ค.- ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

ชมสะพานไม้อูเบ็ง
สักการะพระมหามัยมุณี
ชมเจดีย์ชเวดากอง
ชมโชว์หุ่นเชิดพุกาม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[MMR05FD] พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน [ส.ค-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

• ร่วมพิธีศิกดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์
• ชมสะพานไม้อูเบ็ง
• ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZATPG] EASY LUXURY BAGAN-MANDALAY มัณฑะเลย์-มินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม[ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง20,900.-

ชมทุ่งทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม
ชมวิวยอดดอยสกายน์
ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน
ชมสะพานไม้อูเบ็ง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZET8M] LIGHTEN OF MANDALAY [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

– ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
– ชมเจดีย์มิงกุน เจดีย์จักรพรรดิ
– ชมสะพานไม้สักอูเบ็งยาวที่สุดในโลก
– ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZET8M]THE GREATEST MANDALAY [สิงหาคม – ธันวาคม 2560]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

– ชมนครมัณฑะเลย์ พุกาม
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
– พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

(0 Review)
4วัน 3คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน [ส.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

• ร่วมพิธีศิกดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์
• ชมสะพานไม้อูเบ็ง
• พิชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี

(0 Review)