โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์พม่า / มัณฑะเลย์ / พุกาม

พม่า ย่างกุ้ง
6วัน 5คืน

เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ [BIDBTMMR09FD] [พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง28,900.-

– สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
– เข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
– บินภายในไป-กลับ
– พักหรู 4 ดาว

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทำบุญ ไหว้พระ พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม [B2BQE1MDLPG001] [มิ.ย.-ก.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์พม่า, วันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์มัณฑะเลย์, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เมืองพุกาม, ทัวร์เมืองมัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง14,900.-

– ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
– สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง
3วัน 2คืน

บินตรงเชียงใหม่ Chillax at Mandalay มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกายน์ มิงกุน [GOT1PG004] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์มัณฑะเลย์, ทัวร์มิงกุน, ทัวร์สกายน์, ทัวร์อมรปุระ

เริ่มต้นเพียง15,888.-

– ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– สักการะเจดีย์กวงมูดอร์ หรือเจดีย์นมนาง

(0 Review)
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

มนต์เสน่ห์พุกาม… มัณฑะเลย์ พุกาม [GOTPG002] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์พุกาม, ทัวร์มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง14,900.-

– ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
– สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
– เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง
4วัน 3คืน

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay fly to Bagan มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ (นั่งเครื่องภายใน) [GOT1PG002] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์พุกาม, ทัวร์มัณฑะเลย์, ทัวร์มิงกุน

เริ่มต้นเพียง24,888.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
– สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

(0 Review)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง
4วัน 3คืน

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay – Bagan chill chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ (นั่งรถภายใน) [GOT1PG001] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์พุกาม, ทัวร์มัณฑะเลย์, ทัวร์มิงกุน

เริ่มต้นเพียง20,888.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์
– สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

(0 Review)
พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

บินตรงเชียงใหม่ Charming of Shan State ตามรอยโยเดีย (นั่งเครื่องภายใน) มัณฑะเลย์ รัฐฉาน อินเล อังวะ อมรปุระ สกายน์ [GOT1PG003] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์พม่า, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์มัณฑะเลย์, เที่ยวต่างประเทศ

เริ่มต้นเพียง26,888.-

– ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ชมสักการะพระบัวเข็ม ณ วัดพองดออู
– ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
– ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง ที่พระตำหนักชเวนันดอว์

(0 Review)
3 วัน 2 คืน

พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล [BID-MMR061FD] [เม.ย.62] / ทัวร์ฺพม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์ / วันจักร,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง16,900.-

– สักการะพระมหามัยมุนี
– สัมผัสวิถีชีวิตชาว อินทา
– ชมสวนผักลอยน้ำ
– สักการะพระบัวเข็ม

(0 Review)
2วัน 1คืน

มหัศจรรย์ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ [BIDMMR014] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์ย่างกุ้ง,มัณฑะเลย์ / วันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง6,900.-

– นั่งเรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา
– นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำ
– ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ
– บุฟเฟ่ต์ ภัตตาคารชาบูชิ สุกี้หม้อไฟและซูชิ สารพัดหน้า

(0 Review)
ทัวร์พม่า
4วัน 3คืน

พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ [BIDMMR10FD] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์พม่า,ทัวร์มัณฑะเลย์,ทัวร์ย่างกุ้ง / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง18,900.-

– สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
– นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
– ชมจิตกรรมฝาผนัง วัดกุบยางกี
– เข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์

(0 Review)
1 2