โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ไอร์แลนด์

ทัวร์ราคาถูก Ireland and Norther Ireland
12วัน 9คืน

Ireland and Norther Ireland [SRTEK13] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง120,000.-

-ชมวิวเมืองบนยอดเขาแคลตันฮิล
-เยี่ยมชมเมืองเบลฟาสต์
-ชมปราสาทเก่าแก่ คาร์ริคเฟอกัส
-ชม ไจแอนท์ คอสเวย์ มรดกโลก

(0 Review)