โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ไต้หวัน

5วัน 3คืน

[ZATXW] EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN [ม.ค.- มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,999.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-นมัสการขอพร ณ วัดเหวินอู่
-ชมซากุระที่ไต้หวัน
-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBXW] TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,991.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ช้อปปิ้งฟงเจี่ย ซื่อหลิน ซีเหมินติง
-ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBBR] TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน ทาโรโกะ [มี.ค. – มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง21,900.-

-ชมอุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

(0 Review)
6วัน 4คืน

[TSBBR3] TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน [มกราคม2561]

เริ่มต้นเพียง23,911.-

-ชมอุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
-ชมป่าสนพันปี อุทยานอาลีซัน
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
-ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBBR1] TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,911.-

-เที่ยวเมืองเกาสง
-เที่ยวEDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมตึกไทเป 101 landmark ไต้หวัน

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBBR2] TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีอาลีซัน
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานเย๋หลิ่ว
-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์,ซีเหมินติง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETTG] PARADISE IN TAIWAN [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง21,900.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-เที่ยวชมกรุงไทเป ชมตึกไทเป101
-ช้อปปิ้งจุใจซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTIT] TAIWAN SAKURA [มีนาคม2561]

เริ่มต้นเพียง16,888.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมเทศกาลดอกซากุระบาน
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ชมตึกไทเป 101

(0 Review)
5วัน 3คืน

[HPTXW1] HAPPY TAIWAN อาลีซาน ฉันรักเธอ [ก.พ.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,999.-

– ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
– นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง
– ช้อปปิ้งเฟิงเจี่ย ไนท์มาเก็ต

(0 Review)
1 2 3 4 5