โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ไต้หวัน

5วัน 3คืน

Exclusive Taiwan E-Class [GOTBR04] [มี.ค. – มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์เถาหยวน, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง33,888.-

-ชมวิวบนชั้น 89 บนตึกไทเป 101
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-พาชม 3 หมู่บ้านโบราณ 3 เมือง
-ชมอทุยานเย๋หลิ่ว ปล่อยโคมลอยผิงซี

(0 Review)
ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น
3วัน 2คืน

HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก [DKCTG01] [พ.ค.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, วันวิสาขบูชา, ทัวร์ไต้หวัน, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง18,999.-

– อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– วัดหลงซาน
– ชมตึกไทเป 101

(0 Review)
5วัน 4คืน

SMILE DREAM TAIWAN 3 อุทยาน [ASTSDT01] [เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,อารีซัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง38,900.-

– นั่งรถไฟโบราณชม อุทยานอารีซัน
– ล่องเรือชมบรรยากาศ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
– ชมความสวยงามของ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
– ชมโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาที่ เหย่หลิ่ว

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
5วัน 3คืน

SUPER TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา [ITVXWT35] [เม.ย.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันแรงงาน, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์กรุงไทเป, ทัวร์เมืองผิงซี, ทัวร์เมืองไทจง

เริ่มต้นเพียง12,888.-

– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
– ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
– ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
– ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ

(0 Review)
5 วัน 4 คืน

T-DED AMAZING TAIWAN [ZETTPE48] [มี.ค.-มิ.ย.] / ทัวร์ไต้หวัน

เริ่มต้นเพียง24,999.-

– ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake)
– ชมธรรมชาติ ณ อุทยานฯ อาลีซาน
– ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (Cingjing Fram)
– Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED Famous In Taiwan [ZETTPE23] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไทเป, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว

(0 Review)
5วัน 4คืน

T-DED Grand Taiwan [ZETTG47] [ม.ค. – มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไทจง, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานเย่หลิว
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-DED Miracle In Taiwan [ZETTPE53] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED Paradise In Taiwan [ZETTG46] [ม.ค. – มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไทจง, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
4วัน 3คืน

T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI [ZETTPE54] [พ.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป, ทัวร์เทศกาล, วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง17,999.-

– ชมทิวทัศน์วัดหลงซาน
– ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ตลาดปลา สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย
– ช็อปซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market)

(0 Review)
5วัน 4คืน

T-DED WONDERFUL TAIWAN [ZETTPE55] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาลวันแรงงาน, ทัวร์ไต้หวัน, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ตั้นสุ่ย, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไถจง, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง19,999.-

– ชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
– ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
– นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่
– ชมนกและธรรมชาติชายทะเล พื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหม่ย

(0 Review)
5วัน 3คืน

Taiwan Flora อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้ [GOTBR06] [ม.ค. – เม.ย. 62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์ไถจง, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์เจียอี้, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง20,888.-

-ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
-ชมสีสันงานดอกไม้ระดับโลกเมืองไถจง
-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101

(0 Review)
6วัน 4คืน

TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน [GOTBR05] [ม.ค. – มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ฮัวเหลียน, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไถจง, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง25,888.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมอุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
-ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
-ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว

(0 Review)
4วัน 3คืน

Taiwan Best Seller [ASTSDT09] [เม.ย.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ไต้หวัน, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล, อาลีซาน, ทัวร์เมืองเจียอี้

เริ่มต้นเพียง21,988.-

– ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืน wenhua road night market
– นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน
– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
– กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
6วัน 5คืน

TAIWAN COLORUL สงกรานต์ [ASTSDT03] [เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– นั่งรถไฟโบราณชม อุทยานอารีซัน
– ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ ปราสาทซินเช่อ
– ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา
– เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

(0 Review)
alishan ทัวร์ไต้หวัน
6วัน 5คืน

TAIWAN GRAND UNIQE [ASTSDT02] [เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทาโรโกะ,เจียงไคเช็ค / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง41,900.-

– นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอารีซัน
– ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา
– ชมความสวยงามของ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
– เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

(0 Review)
ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น
5วัน 4คืน

TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป [GOTTG05] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง21,888.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง
-เที่ยวชมอุทยานเย๋หลิ่ว ตลาดปลาไทเป
-ชมวัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน วัดพระถังซัมจั๋ง

(0 Review)
7วัน 4คืน

TAIWAN TIGER WINTER [ASTSDT04] [เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง22,888.-

– ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
– กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่
– เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ชมวิว ชมตึกไทเป 101

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
4วัน 3คืน

TAIWAN TIGER WINTER [ASTSDT05] [ก.พ.-ต.ค.62] ทัวร์ไต้หวัน / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
– เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่
– ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด

(0 Review)
5วัน 3คืน

TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EP.2 [GOTBR02] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง20,888.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101
-ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
4วัน 3คืน

บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Autumn in Taipei [GOT1FD004] [พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ไต้หวัน, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองหนานโถว, ทัวร์เมืองไถจง, ทัวร์เมืองไทเป

เริ่มต้นเพียง17,888.-

– ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
– ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
– ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ย, ซีเหมินติง

(0 Review)
alishan ทัวร์ไต้หวัน
5วัน 4คืน
ทัวร์ไต้หวัน
5วัน 4คืน

บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน พาฟิน อิน ไทเป [GOT1FD002] [พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, วันแรงงาน, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองหนานโถว, ทัวร์เมืองเจียอี้, ทัวร์เมืองไถจง, ทัวร์เมืองไทเป

เริ่มต้นเพียง20,888.-

– ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
– ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
– ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

(0 Review)
5วัน 4คืน

บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา [GOT1BR002] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง21,888.-

– ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
– ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
– ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
4วัน 3คืน

บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว [GOT1BR004] [เม.ย.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, วันจักรี, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ไต้หวัน, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง19,888.-

– เยี่ยมชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
– ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง
– ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

(0 Review)
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์ ไทเป ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม [BIDVZ06] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป,ไทจง, ทัวร์เทศกาล, วันสงกรานต์, วันวิสาขบูชา, วันจักรี

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
-ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
-เที่ยวชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

(0 Review)
alishan ทัวร์ไต้หวัน
5วัน 4คืน

มหัศจรรย์…TAIPEI ALISAN [BIDTP07VZ] [มี.ค.-ก.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองเจียอี้, ทัวร์เมืองไถจง, ทัวร์เมืองไทเป

เริ่มต้นเพียง15,900.-

– เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
– ชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่าง ๆ
– เดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
– สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู

(0 Review)
1 2 3