โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ไต้หวัน

5วัน 3คืน

TAIWAN ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน [B2BXW01] [ก.พ.–มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ตั้นสุ่ย,ทัวร์ไทเป /

เริ่มต้นเพียง13,999.-

– กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่
– ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
– ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ชมวิว ตึกไทเป 101

(0 Review)
5วัน 3คืน

Exclusive Taiwan E-Class [GOTBR04] [มี.ค. – มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์เถาหยวน, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง33,888.-

-ชมวิวบนชั้น 89 บนตึกไทเป 101
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-พาชม 3 หมู่บ้านโบราณ 3 เมือง
-ชมอทุยานเย๋หลิ่ว ปล่อยโคมลอยผิงซี

(0 Review)
4วัน 3คืน

EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน WINTER [ASTCI16] [พ.ย.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน

เริ่มต้นเพียง23,500.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานป่าสนพันปี
-เยี่ยมชม หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
-ชมอุทยานอารีซัน อุทยานเหยหลิ่ว

(0 Review)
5วัน 4คืน

SMILE DREAM TAIWAN 3 อุทยาน [ASTSDT01] [เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,อารีซัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง38,900.-

– นั่งรถไฟโบราณชม อุทยานอารีซัน
– ล่องเรือชมบรรยากาศ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
– ชมความสวยงามของ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
– ชมโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาที่ เหย่หลิ่ว

(0 Review)
5 วัน 4 คืน

T-DED AMAZING TAIWAN [ZETTPE48] [มี.ค.-มิ.ย.] / ทัวร์ไต้หวัน

เริ่มต้นเพียง24,999.-

– ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake)
– ชมธรรมชาติ ณ อุทยานฯ อาลีซาน
– ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (Cingjing Fram)
– Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)

(0 Review)
7วัน 5คืน

T-DED Exclusine In Taiwan [ZETTPE06] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง20,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED Famous In Taiwan [ZETTPE23] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไทเป, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว

(0 Review)
5วัน 4คืน

T-DED Grand Taiwan [ZETTG47] [ม.ค. – มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไทจง, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานเย่หลิว
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-DED Miracle In Taiwan [ZETTPE53] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน

(0 Review)
6วัน 4คืน

T-DED Mister Taiwan [ZETXW01] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไทเป, ทัวร์เมืองหนานโถว, ทัวร์เมืองเจียอี้ , ทัวร์เมืองไทจง, ทัวร์เมืองผิงซี

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

(0 Review)
4วัน 3คืน

T-DED Paradise In Taiwan [ZETTG46] [ม.ค. – มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไทจง, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
-ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-DED Romantic In Taiwan [ZETSL35] [ก.พ. – มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไทเป, ทัวร์ไถจง, ทัวร์หนานโถว

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
-ชมตึกไทเป101
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน

T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI [ZETTPE54] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง17,999.-

– ชมทิวทัศน์วัดหลงซาน
– ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ตลาดปลา สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย
– ช็อปซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market)

(0 Review)
5วัน 4คืน

T-DED WONDERFUL TAIWAN [ZETTPE55] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาลวันแรงงาน, ทัวร์ไต้หวัน, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ตั้นสุ่ย, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไถจง, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง19,999.-

– ชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
– ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
– นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่
– ชมนกและธรรมชาติชายทะเล พื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหม่ย

(0 Review)
5วัน 3คืน

Taiwan Flora อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้ [GOTBR06] [ม.ค. – เม.ย. 62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์ไถจง, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์เจียอี้, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง20,888.-

-ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
-ชมสีสันงานดอกไม้ระดับโลกเมืองไถจง
-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101

(0 Review)
6วัน 4คืน

TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน [GOTBR05] [ม.ค. – มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ฮัวเหลียน, ทัวร์หนานโถว, ทัวร์ไถจง, ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง25,888.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมอุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
-ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
-ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
6วัน 5คืน

TAIWAN COLORUL สงกรานต์ [ASTSDT03] [เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,900.-

– นั่งรถไฟโบราณชม อุทยานอารีซัน
– ชมทัศนียภาพที่สวยงามของ ปราสาทซินเช่อ
– ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา
– เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

(0 Review)
4วัน 3คืน

Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง [ITVIT97][พ.ย. – มี.ค.62] / ทัวร์ไทเป : มาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-เที่ยวเมืองไทเป
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-ตลาดซีเหมินติง
-ปล่อยโคมผิงซี

(0 Review)
4วัน 3คืน

Taiwan Feel Love เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง [ITVIT97] [พ.ย.61-มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-นั่งกระเช้าเมาคง
-ชมอุทยานเหย๋ลิ่ว
-ชมตึกไทเป 101

(0 Review)
alishan ทัวร์ไต้หวัน
6วัน 5คืน

TAIWAN GRAND UNIQE [ASTSDT02] [เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทาโรโกะ,เจียงไคเช็ค / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง41,900.-

– นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอารีซัน
– ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา
– ชมความสวยงามของ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
– เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

(0 Review)
4วัน 3คืน

TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน [ASTCI15] [พ.ย.61 – ก.พ.62] / ทัวร์ไต้หวัน

เริ่มต้นเพียง24,900.-

-ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง
-ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหยหลิ่ว

(0 Review)
5วัน 3คืน

Taiwan No.One ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา [ITVXW33][พ.ย. – ก.พ.62] / ทัวร์ไต้หวัน : วาเลน์ไทน์ : มาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ขอพร เทพเจ้า ณ วัดดัง
-อุทยานเหย่หลิ๋ว
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

(0 Review)
ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น
5วัน 4คืน

TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป [GOTTG05] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง21,888.-

-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง
-เที่ยวชมอุทยานเย๋หลิ่ว ตลาดปลาไทเป
-ชมวัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน วัดพระถังซัมจั๋ง

(0 Review)
4วัน 3คืน

TAIWAN TIGER WINTER [ASTIT05][พ.ย.61 – มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน

เริ่มต้นเพียง15,888.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
-ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว
-ชมหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
-ชมตึกไทเป 101 ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด

(0 Review)
7วัน 4คืน

TAIWAN TIGER WINTER [ASTSDT04] [เม.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง22,888.-

– ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
– กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่
– เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ชมวิว ชมตึกไทเป 101

(0 Review)
ทัวร์ไต้หวัน
4วัน 3คืน

TAIWAN TIGER WINTER [ASTSDT05] [ก.พ.-ต.ค.62] ทัวร์ไต้หวัน / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
– เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่
– ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด

(0 Review)
5วัน 3คืน

TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EP.2 [GOTBR02] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไทเป

เริ่มต้นเพียง20,888.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
-ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101
-ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

(0 Review)
4วัน 2คืน

มหัศจรรย์ ไทเป [BIDSL08][ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์ไต้หวัน : วาเลนไทน์

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-ชมตึกไทเป 101
-ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
-ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
-ชมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี

(0 Review)
1 2