โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 |096-9266513

ไต้หวัน

5วัน 3คืน

[ZETXW] BEST JOURNEY IN TAIWAN [ต.ค.60-ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,777.-

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมเศียรราชินี ประติมากรรม
ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก101

(0 Review)
6วัน 4คืน

[ZETXW] TAIWAN DREAM DESTINATION [ต.ค.60-ม.ค61]

เริ่มต้นเพียง19,777.-

นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติ
ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงและซื่อหลิน

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTTAICI1] TAIWAN DELUXE CLASS [ต.ค.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง27,555.-

-จิบกาแฟชิวๆบนดอย
-เที่ยวไทเป-ไทจง-ฟาร์มชิงจิ้ง
-เมนูพิเศษ…ปลาประธานาธิบดี
-ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ITVXW] Best Taiwan ทัวร์ไต้หวัน [ต.ค.60-ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,888.-

• ปล่อยโคม ผิงซี
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่
• ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

(0 Review)
6วัน 4คืน

[XW] Taiwan ALISHAN [ต.ค.60-ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,988.-

•ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
•นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
•ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น)
•ชมวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETTAITG2] AMAZING TAIWAN (ก.ย.-ธ.ค. 2560)

เริ่มต้นเพียง21,900.-

• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
• นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
• ชมตึก101 เศียรประติมากรรม
• ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ซีเหมินติง

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZATXW] EASY สุดจิ้น IN TAIWAN [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง17,999.-

• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
• นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตึก 101

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTCI] TAIWAN PRE-SALE NEW YEAR COUNT DOWN TAIPEI [ปีใหม่61]

เริ่มต้นเพียง31,900.-

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา
อธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอย
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึก101
อิสระช้อปปิ้งซีเหมิงติง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
นับถอยหลัง COUNT DOWN TAIPEI 101

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTCI] TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR2018 [30 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
ปล่อยโคมลอยรับปีใหม่
แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา

(0 Review)
1 2 3 5