โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ไต้หวัน

5วัน 4คืน

[GOHCI] ไต้หวัน อาลีซัน [7-11 ธ.ค.60]

เริ่มต้นที่33,900.-

– ชมอุทยานอาลีซัน
– นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง
– ช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– ขึ้นตึกไทเป101

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTCI] TAIWAN BELIEVABLE NEW YEAR [31ธ.ค.60-3ม.ค.61]

เริ่มต้นที่31,900.-

– ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
– อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว
– ชมประวัติท่านเจียงไคเช็ค
– ตึกสูงระฟ้าตึก101

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTCI] TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR2018 [30 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61]

เริ่มต้นที่32,900.-

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
ปล่อยโคมลอยรับปีใหม่
แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTCI] TAIWAN PRE-SALE NEW YEAR COUNT DOWN TAIPEI [ปีใหม่61]

เริ่มต้นที่31,900.-

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา
อธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอย
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึก101
อิสระช้อปปิ้งซีเหมิงติง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
นับถอยหลัง COUNT DOWN TAIPEI 101

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTCI] TAIWAN SPECAIL DELIGHT [29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61]

เริ่มต้นที่33,900.-

– ล่องเรือชมฝูงปลาโลมา
– ทะเลสาบ 7 ดาว–นั่งรถไฟด่วน
– ชมเศียรพระราชินี
– ชมตึกสูงระฟ้าตึก101

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTIT] TAIWAN GOOD DEAL COUNT DOWN [29ธ.ค.60-1ม.ค.61]

เริ่มต้นที่26,900.-

– ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
– COUNT DOWN TAIPEI 101
– ชมอุทยานหินล้านปี
– ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

(0 Review)
5วัน 4คืน

[ASTIT] TAIWAN TOUCH OF YOUR HEART ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อารีซัน [19-23ตุลาคม2560]

เริ่มต้นที่24,900.-

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินอู่
นมัสการอัฐิของพระถังซามจั๋ง
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอารีซัน

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTIT] TAIWANTIGER WINTER ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น [พ.ย.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นที่16,888.-

ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมตึกไทเป 101
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTTAICI1] TAIWAN DELUXE CLASS [ต.ค.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นที่26,555.-

-จิบกาแฟชิวๆบนดอย
-เที่ยวไทเป-ไทจง-ฟาร์มชิงจิ้ง
-เมนูพิเศษ…ปลาประธานาธิบดี
-ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน

(0 Review)
 

dcsdc

dcsdcs

cdcsdsdcsdc cxzcsdc