โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

โอกินาว่า

5วัน 3คืน

[TTNMM] OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า [ต.ค.60]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

• สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
• ชมสัตว์โลกใต้น้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
• ชมโอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
• ชม ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TTNMM] OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

– เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
– สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
– ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TTNMM] OKINAWA ซุปตาร์ฮูลา ฮูล่า(ภาค ๒) [ตุลาคม2560]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

• เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
• สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว
• ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําชุราอูม
• ชมสวนสับปะรดนาโกะ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TTNMM] OKINAWA ซุปตาร์ฮูลา ฮูล่าภาค 4 [ตุลาคม2560]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

เที่ยวเกาะโอกินาว่า
สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว
ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ช้อปปิ้งย่านถนนโคคุไซโดริ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TTNMM]OKINAWA 5D3N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 4 [ต.ค. 60]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

– โอกินาว่า
– ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
– วัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
– ชม สวนสับปะรดนาโกะ

(0 Review)
4วัน 2คืน

[DKCMM] DISCOVERY OKINAWA [ต.ค.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,999.-

– ชมผาหินมันซะโมะ
– ชมพิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ
– เยือนหมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน
– ชมปราสาทชูริ

(0 Review)
4วัน 2คืน

[ZATMM] EASY SUNSHINE OKINAWA [พ.ย.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-

• ชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล
• สัมผัสความงดงามเกาะสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่น
• จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
• เข้าชมโอกินาว่าเวิลด์

(0 Review)