โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์โมรอคโค

จัดเรียงตาม

10วัน 7คืน

Vacation time to morocco [PVCWY03][ต.ค-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง54,888.-

-ถ่ายรูปหมู่บ้านสีฟ้า
-สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
-ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย
-ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน

(0 Review)
9วัน 6คืน

แกรนด์ โมร๊อคโค [WCTEYWEY1709C] [ธ.ค. 61-ม.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง53,900.-

-ชมนครสีฟ้า เมืองเชฟชาอูน
-ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย
-นั่งรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า
-ชมเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส

(0 Review)