โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์โปแลนด์

9วัน 7คืน

แกรนด์ โปแลนด์ [WCTQRWQR2209W] [ม.ค-มี.ค 62] / ทัวร์ยุโรปตะวันออก, ทัวร์โปแลนด์, ทัวร์กรุงวอร์ซอว์, ทัวร์เมืองโทรุน, ทัวร์เมืองพอซนัน วรอตสวัฟ คราคูฟ

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เที่ยวชมโทรุน (เมืองมรดกโลก)
-เที่ยวเมืองพอซนัน วรอตสวัฟ คราคูฟ
-ชมค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ พระราชวังลาเซียนสกี้
-เที่ยวชมเมืองวอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก)

(0 Review)