โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

โตเกียว

5วัน 3คืน

[TSBXJ36] TOKYO SUPER SAKURA ลั้นล้า [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง29,991.-

– เที่ยวชม วัดอาซะกุซะ
– ผ่านชมทะเลสาบคาวาคูชิโกะ
– ชมศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
– ชมซากุระ ณ สวนชินจูกุ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[TSBXJ37] TOKYO SUPER 3 FLOWER ลั้นล้า [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง29,991.-

– สักการะวัดดัง อาซากุสะ
– ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี
– ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
– ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETXJ17] TOKYO STRONG PINKMOSS [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-ชมวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งถนนนาคามิเซ
-ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
-ชมดอกชิบะซากุระ
-อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ

(0 Review)
5วัน 3คืน

[ZETXJ19] SPARKLING PINKMOSS TOKYO [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-ชมอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
-ขึ้นชมหุบเขาโอวาคุดานิ
-ชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ

(0 Review)
4วัน 3คืน

[GSTXJ99] TOKYO SAKURA [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง27,888.-

– ชมภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji)
– นมัสการศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja)
– ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
– ชมน้ำตกเมียวจิน (Myojin Falls)

(0 Review)
6วัน 4คืน

[TSBTG07] HIP JAPAN [OSAKA – TOKYO ] [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง43,900.-

-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมวิวทะเลสาบฮามานา
-ชมวัดนาริตะ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
-เดินเล่นชิลล์ๆถนนอุมายม่อน /ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!!
-ช้อปปิ้งจุใจย่าน ชินจูกุ / อิออน / JR STATION

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETXJ23] ALL STAR LAVENDER [มิ.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ชม วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าคาโทริ
-เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ
-ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5
-ช้อปปิ้งย่านดัง ชินจุกุ

(0 Review)
6วัน 4คืน

[TSBXJ08] OSAKA ALPS TOKYO PINK MOSS [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
-ชมทุ่งดอก PINKMOSS หลากสีสัน
-ชมความสวยงามของกำแพงหิมะ
-เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ

(0 Review)
6วัน 3คืน

[TSBXJ38]TOKYO-OSAKA SAKURA LOVER [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง35,999.-

-ชมดอกซากุระ
-ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
-ชมโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
-ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน

(0 Review)
6วัน 3คืน

[TSBTG03] TOKYO SAKURA FULL BLOOM [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ
-ขึ้นกระเช้าชิมไข่ดำโอวาคุดานิ
-ล่องเรือหลังคากระจกแม่น้ำสุมิดะ
-ชมดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ

(0 Review)
ทัวร์ญี่ปุ่น
6วัน 4คืน

[TSBTG06] HIP JAPAN PLUS USJ [ก.พ.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง44,991.-

-เที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมทะเลสาบฮามานา
-กิจกรรม ณ ลานสกี ชมดอกซากุระ PINKMOSS
-เดินเล่นช้อป ชิม ชิล ที่ถนนอุมายม่อน

(0 Review)
SURFACE TOKYO OSAKA
6วัน 3คืน

SURFACE TOKYO OSAKA [พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,900.-

-ชมดอกชิบะซากุระ ทุ่งพิงค์มอส
-ชมพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดอาซากุสะ
-ชมภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) ปราสาทโอซาก้า
-ช้อปปิ้งชินจุกุ ชินไซบาชิ จัสโก้ อิออน

(0 Review)
1 2 3