โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์โครเอเซีย

จัดเรียงตาม

8วัน 5คืน

AMAZING EUROPE BALKAN บอสเนีย-โครเอเชีย-สโลวีเนีย [SSTTK] [มี.ค.-ธ.ค. 62] / ทัวร์บอสเนีย,ทัวร์สโลวีเนี่ย,ทัวร์โครเอเชีย

เริ่มต้นเพียง66,950.-

-เที่ยวยุโรปบอลข่าน 3 ประเทศ
-นั่งกระเช้าชมวิวพาโนรามา
-ชมอุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่
-ล่องเรือชิมหอยนางรมพร้อมไวน์ขึ้นชื่อ

(0 Review)
7วัน 4คืน

Croatia [VCTEKEURO 18] [11-17 เม.ย. 62] / ทัวร์โครเอเชีย / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ชมอุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อมล่องเรือ
-ชมบรรยากาศเมืองเก่าของซาดาร์
-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค
-เที่ยวชมเมืองซาแกรบ เมืองหลวงโครเอเชีย

(0 Review)
8 วัน 5 คืน

Spirit of croatia โครเอเชีย [B2BOS001] [พ.ค. 62] / ทัวร์โครเอเชีย / วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– อุทยานพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park)
– เที่ยวชม 5 เมืองชายทะเลที่งดงาม
– เดินเล่นที่เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik)

(0 Review)
8วัน 5คืน

THE QUEEN OF ADRIATIC SEA CROATIA [ZTEQRCZZAG01] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปยุโรป, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์โครเอเซีย, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองซาดาร์, ทัวร์เมืองซาเกร็บ, ทัวร์เมืองซีเบนิก, ทัวร์เมืองพลิตวิเซ่, ทัวร์เมืองมาลี สตอน, ทัวร์เมืองสปลิท, ทัวร์เมืองโทรเกียร์, ทัวร์เมืองโอพาเทีย

เริ่มต้นเพียง39,999.-

– นั่งรถรางท้องถิ่นชม เมืองซาเกร็บ
– เยี่ยมชม ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองโอพาเทีย
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังไดโอคลีเชียน
– ชมวิว เมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูงบนกระเช้าไฟฟ้า

(0 Review)