โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์โครเอเซีย

จัดเรียงตาม

8วัน 5คืน

Amazing Europe Balkan [SSTTK] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง66,950.-

-เที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิค
-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนรามา
-ชมอุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่
-เที่ยวชมเมืองลูบลิยานา

(0 Review)
8วัน 5คืน

Grand Croatia [HGEEK][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
-โบสถ์เซนต์แมรี่
-พระราชวังดิโอคลีเชียน
-น้ำพุโอโนฟริโอ

(0 Review)
8วัน 5คืน

In love croatia [GOHEK003][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมอุทยานพลิตวิเซ่
-เมืองชายทะเลที่งดงาม
-เมืองดูบลอฟนิก
-เที่ยวซาเกรบ

(0 Review)
8วัน 5คืน

Grand Croatia [HGEEK][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เยือนโบสถ์เซนต์แมรี่
-พระราชวังดิโอคลีเชียน
-เมืองน้ำพุโอโนฟริโอ
-โบสถ์เซนต์มาร์ค

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Greatest Croatia
9วัน 6คืน

Greatest Croatia [GOTEK002] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง53,888.-

-ชมความอลังการอุทยานพลิตวิเซ่
-เดินเล่นเมืองมรดกโลก(Dubrovnik)
-นั่งกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิว
-เที่ยวซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย

(0 Review)