โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์โครเอเซีย

จัดเรียงตาม

8วัน 5คืน

Grand Croatia [HGEEK][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
-โบสถ์เซนต์แมรี่
-พระราชวังดิโอคลีเชียน
-น้ำพุโอโนฟริโอ

(0 Review)
8วัน 5คืน

Grand Croatia [HGEEK][ก.ย.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เยือนโบสถ์เซนต์แมรี่
-พระราชวังดิโอคลีเชียน
-เมืองน้ำพุโอโนฟริโอ
-โบสถ์เซนต์มาร์ค

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Greatest Croatia
9วัน 6คืน

Greatest Croatia [GOTEK002] [พ.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง53,888.-

-ชมความอลังการอุทยานพลิตวิเซ่
-เดินเล่นเมืองมรดกโลก(Dubrovnik)
-นั่งกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิว
-เที่ยวซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย

(0 Review)
7วัน 4คืน

Croatia new year [VCTEKEURO18] [27ธ.ค-2ม.ค 61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

-ชมบรรยากาศเมืองเก่าของซาดาร์
-ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์
-เที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองซีเบนิค
-ล่องเรือชมอุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่

(0 Review)