โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

เวียดนามใต้

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์
4วัน 3คืน

โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน (บินเข้าโฮจิมิน) [PVN22] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามใต้,ทัวร์ดาลัท,ทัวร์ฟานเทียด,ทัวร์มุยเน่,ทัวร์โฮจิมินห์ / ทัวร์เทศกาลวันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง9,999.-

– ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัท
– ชม แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม ลำธาร FAIRY STREAM
– สัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา
– ชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด ดูกระบวนการผลิตกาแฟ ที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัท

(0 Review)
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์…เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ [BIDVN003VZ] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามใต้,ทัวร์ดาลัด,ทัวร์โฮจิมินห์

เริ่มต้นเพียง11,900.-

-เที่ยวชมเมืองดาลัด“ปารีสตะวันออก”
-สนุกกับการนั่งรถราง Roller Coaster
-เที่ยวชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

(0 Review)
เวียดนามใต้ ญาตราง
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง ดาลัด [BIDVN10PG] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามใต้,ทัวร์ดาลัด / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-เที่ยวชมทะเลอันสวยงาม เมืองญาตราง
-เยี่ยมชมปราสาทโพนคร เที่ยวสวนสนุกวินเพิร์ล
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัด
-ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง และไนท์บาร์ซ่าเมืองดาลัด

(0 Review)
3วัน 2คืน

HAPPY VIETNAM ดาลัด มุยเน่ สุดติ่ง [HPTVZ32][ธ.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามใต้

เริ่มต้นเพียง7,987.-

-กิจกรรมนั่งรถจี๊ปชมทะเลทราย
-นั่งรถราง (Roller Coaster)
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด
-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

(0 Review)
4วัน 3คืน

โฮจิมินห์ ล่องเเม่น้ำไซง่อน มุยเน่ ดาลัด [BIDVN03DD] [ธ.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์ปีใหม่เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามใต้, ทัวร์โฮจิมินห์, ทัวร์มุยเน่, ทัวร์ดาลัด

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-ชมหมู่บ้านกู่จี ชมอุโมงค์กู่จี
-ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืน
-ตะลุยทะเลทรายมุยเน่
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด

(0 Review)
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์….DALAT [BIDBVN01VZ] [ธ.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์ปีใหม่เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามใต้, ทัวร์ปีใหม่,ทัวร์ดาลัท

เริ่มต้นเพียง8,900.-

-ชมความสวยงามของน้ำตกดาลันตา
-นั่งรถราง Roller Coaster
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด
-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

(0 Review)
3วัน 2คืน

Dalat carniwow [ZETSGN04VZ] [ธ.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์ปีใหม่เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามใต้, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์ดาลัท

เริ่มต้นเพียง8,999.-

-นั่งรถราง ROLLER COASTER
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัท
-เที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
-ชมพระราชวังฤดูร้อน บ้านเพี้ยน

(0 Review)
4วัน 3คืน

Diva south vietnam [ZETSGN02FD] [ก.พ.-มิ.ย.62] / ทัวร์สงกรานต์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามใต้, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์โฮจิมินห์, ทัวร์ดาลัด, ทัวร์มุยเน่

เริ่มต้นเพียง11,999.-

-เที่ยวชมโฮจิมินท์
-ชมทะเลทรายมุยเน่
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัท
-เที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Romance vienam ดาลัด – มุยเน่
3วัน 2คืน

Romance vienam ดาลัด – มุยเน่ [PVC001VZ] [ต.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์ปีใหม่เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามใต้, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์ดาลัด, ทัวร์มุยเน่

เริ่มต้นเพียง9,555.-

-ตะลุยทะเลทรายมุยเน่
-ชมน้ำตกดาทันลา ลำธารนางฟ้า
-เยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด
-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองดาลัด

(0 Review)
3วัน 2คืน

ดาลัด-มุยเน่ [CIGVZ] [ต.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์ปีใหม่เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามใต้, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์ดาลัด, ทัวร์มุยเน่

เริ่มต้นเพียง8,888.-

-ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
-สนุกสนานกับการนั่งรถราง
-เที่ยวน้ำตก ตะลุยทะเลทราย
-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

(0 Review)
3วัน 2คืน

Forest in dalat [ZETSGN08VZ] [ต.ค.61 – มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามใต้, ทัวร์ดาลัท

เริ่มต้นเพียง7,888.-

-นั่งรถราง ROLLER COASTER
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัท
-ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
-ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด

(0 Review)
3วัน 2คืน

ดาลัด มุยเน่ [ASTSXC07VZ][ต.ค61-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม : ทัวร์เวียดนามใต้ : ทัวร์ปีใหม่

เริ่มต้นเพียง9,598.-

-ลำธารนางฟ้า
-ทะเลทรายแดง-ขาว
-น้ำตกดาลัทลา
-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย

(0 Review)
4วัน 3คืน

Easy awesome dalat saigon [ZATVZ][ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม : ทัวร์เวียดนามใต้

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
-นั่งรถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย
-สวนดอกไม้เมืองดาลัด
-โบสถ์ Notre Dame

(0 Review)
1 2