โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง
3วัน 2คืน

ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ [GSTHAN02SL] [เม.ย.-พ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เวียดนามเหนือ, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองนิงบิงห์, ทัวร์เมืองฮานอย, ทัวร์เมืองฮาลอง

เริ่มต้นเพียง7,989.-

– ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก
– ช้อป ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
– ชม แพชาวประมง และถ้ำนางฟ้า
– ชม วัดหงอกเซิน

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
5วัน 4คืน

มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน [BIDVN05VJ] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวซาปา,ทัวร์ฮานอย / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย“Little Parris”
-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน

(0 Review)
5วัน 4คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง [BIDVN07FD] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ซาปา,ฮานอย

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย“Little Parris”
-ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา แปลงนาขั้นบันได
-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย [BIDVN061FD] [ม.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ซาปา,ฮานอย / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง13,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย“Little Parris”
-ชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
-นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน
-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์…SAPA เที่ยวสุดคุ้ม เวียดนามเหนือ [BIDVN004SL] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ,ซาปา,ฮานอย

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-เที่ยวชมกรุงฮานอย“Little Parris”
-ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา แปลงนาขั้นบันได
-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง
5วัน 4คืน

Destiny in vietnam [ZETHAN02VJ] [ก.พ.-ส.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์
-ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์
-ชมหมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต
-เที่ยวชมเมืองฮานอย เมืองซาปา

(0 Review)
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
4วัน 3คืน

Songkran fansipan [ZETHAN03TG] [11-14 เม.ย.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง22,999.-

-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
-ล่องเรือฮาลองบก ล่องเรือกระจาด
-ชมหมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน
-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง

(0 Review)
4วัน 3คืน

Beauty sapa hanoi [ZETHAN16VJ] [ก.พ.-ส.ค.62] / ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามเหนือ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง8,999.-

-ชมหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
-ชมน้ำตกสีเงิน นาขั้นบันได
-เที่ยวชมเมืองฮานอย
-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย LOVE MARKET

(0 Review)
1 2 3