โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

เวียดนามกลาง

4วัน 3คืน

[BIDPG] เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

• เที่ยวชมเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู
• ช้อปปิ้งตลาดดองบาและตลาดฮาน
• ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหอม
• นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์
• เที่ยวสวนสนุก The Fantasy Park

(0 Review)
4วัน 3คิน

[BIDVN81FD] โปรนี้ดี…ที่ดานัง เวียดนามกลาง [ม.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– ชมพระราชวังหลวงราชวงศ์เหวียน
– ชมเมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมู
– ช้อปปิ้งตลาดดองบา
– ล่องเรือชมแม่น้ำหอม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[TSBPG01] เวียดนามกลาง สบาย สบาย [มี.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,991.-

-เที่ยวชมเมืองดานัง เว้ ฮอยอัน
-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์
-ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดดองบา

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBPG02] เวียดนามกลาง สบาย ชิวชิว [เม.ย.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง11,991.-

-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์
-เที่ยวชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่า
-ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดริมแม่น้ำฮาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETPG] DREAM CENTRAL VIETNAM [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

– ชมพระราชวังเว้
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
– ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
– เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETFD03] ROMANTIC BANAHILLS [ก.พ.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

– ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
– ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
– นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์

(0 Review)
4วัน 3คืน

[JWLFD31] ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ [ก.พ.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม
– ชมเจดีย์ Phuoc Duyen
– ชมพระราชวังโบราณไดโนย
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

(0 Review)
4วัน 3คืน

[JWLPG32] -ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– รอดอุโมงค์ฮายวาน
– ชมพระราชวังโบราณไดโนย
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
– นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETFD04] MEMORIES DANANG [ก.พ.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
-ชมสุสานจักรพรรดิไคดิงห์
-ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
-ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน

(0 Review)
1 2