โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย) || 098-3411388 l 098-8483761 | 081-8204787 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

เวียดนามกลาง

4วัน 3คืน

[TSBPG] เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ [ก.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง11,999.-

เที่ยวชมเมืองดานัง
เที่ยวชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่า
เที่ยวชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์
ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ASTFD] ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ [พ.ย.60-ก.พ.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– ชม วัดเทียนมู่
– ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม
– ชมพระราชวังโบราณไดโนย
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

(0 Review)
4วัน 3คืน

[BIDPG] เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [ก.ย. – ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

• เที่ยวชมเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู
• ช้อปปิ้งตลาดดองบาและตลาดฮาน
• ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหอม
• นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์
• เที่ยวสวนสนุก The Fantasy Park

(0 Review)
4วัน 3คืน

[VN08FD]โปรดีที่…ดานัง เว้ ดานัง ฮอยอัน [ ส.ค.-ธ.ค.60 ]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

ช้อปปิ้งตลาดดองบาและตลาดฮาน
ล่องเรือชมแม่น้ำหอม
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์
เที่ยวสวนสนุกThe Fantasy Park
สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อิ้ง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETDAD01] DREAM CENTRAL VIETNAM [ต.ค.-ธค.60]

เริ่มต้นเพียง10,888.-

• เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน
• ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองเว้อันยาวนาน
• ชมเมืองฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETDAD02PG] GRAND CENTRAL VIETNAM [ต.ค.-ธ.ค60]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

• เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน
• เที่ยวดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์
• ทานบุฟเฟ่ต์กับบรรยากาศสุดฟิน
• ล่องเรือแม่น้ำหอม แม่น้ำเมืองเว้
• พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง

(0 Review)
4วัน 3คืน

[ZETFD] ROMANTIC BANAHILLS [พ.ย.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

– ชมพระราชวังเว้
– ซื้อของที่ ตลาดดองบา
– ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
– ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETSGN04VJ] UNIQUE DALAT MUINE [ต.ค.-ธ.ค.60]

เริ่มต้นเพียง12,888.-

นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
ตะลุยทะเลทรายมุยเน่
นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

(0 Review)