โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

เวียดนามกลาง

เวียดนามกลาง
6วัน 3คืน

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ ซุปตาร์…บานาฮิลล์สงกรานต์ ภาค 3 [TTNDD06] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, วันสงกรานต์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองดานัง, ทัวร์เมืองฮอยอัน, ทัวร์เมืองเว้

เริ่มต้นเพียง16,888.-

– เมืองดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย
– เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
– เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
– ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก

(0 Review)
เวียดนามกลาง
4วัน 3คืน

ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ New [JWTPVN31VZ] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, วันสงกรานต์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองดานัง, ทัวร์เมืองฮอยอัน, ทัวร์เมืองเว้

เริ่มต้นเพียง12,999.-

– ชม สะพานมังกร และคาร์ฟดราก้อน
– บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค
– ชมสะพานสีทอง หรือ สะพานมือ
– แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหิน

(0 Review)
เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์
4วัน 3คืน

เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ [JWTPVN31-New] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, วันสงกรานต์, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เทศกาล,ทัวร์เมืองดานัง, ทัวร์เมืองฮอยอัน, ทัวร์เมืองเว้

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– ชม สะพานมังกร และ คาร์ฟดราก้อน เมืองดานัง
– ชม สะพานแห่งความรัก
– นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์
– ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

(0 Review)
4วัน 3คืน

เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ [ZETZDAD21] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์เทศกาล, วันสงกรานต์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์กรุงฮานอย, ทัวร์เมืองดานัง, ทัวร์เมืองเว้

เริ่มต้นเพียง17,999.-

– ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
– ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
– ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D’AMOUR
– ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

(0 Review)
เวียดนามกลาง
4วัน 3คืน

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน [BIDVN08VZ] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, วันสงกรานต์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองดานัง, ทัวร์เมืองฮอยอัน, ทัวร์เมืองเว้

เริ่มต้นเพียง15,900.-

– ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน
– ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
– ชม เจดีย์เทียนมู่
– ชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สุสาน

(0 Review)
เวียดนามกลาง
4วัน 3คืน

ดานัง – ฮอยอัน – เว้ [CIGVZD3] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, วันสงกรานต์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองดานัง, ทัวร์เมืองฮอยอัน, ทัวร์เมืองเว้

เริ่มต้นเพียง15,899.-

– เที่ยวชม เมืองดานัง
– เยือนภูเขา บานาฮิลล์
– ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
– สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง

(0 Review)
เวียดนามกลาง
4วัน 3คืน

WHIPER LOVE BANAHILLS [ZETDAD16VJ] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันแรงงาน, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองดานัง, ทัวร์เมืองเว้

เริ่มต้นเพียง12,999.-

– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น บาน่าฮิลล์
– ชม สะพานมือสีทอง อันเรื่องชื่อ
– ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
– ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D’AMOUR

(0 Review)
4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..ฮอยอัน บินเช้า กลับค่ำ [BIDVN085FD] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, วันจักรี, วันสงกรานต์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ดานัง, ทัวร์ฮอยอัน, ทัวร์เมืองเว้

เริ่มต้นเพียง12,900.-

– ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน
– ชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสาน
– นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village
– ชมโชว์สุดอลังการ ความทรงจำแห่งเมืองฮอยอัน

(0 Review)
1 2 3