โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

เดินทางเฉพาะเยอรมัน

9วัน 6คืน

[CSTTG] The German Alpine Road [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง72,900.-

– เที่ยวชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์
– ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)
– เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
– เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK]เยอรมนี เชก ออสเตรีย[ก.พ.61-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

-ชมอนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน
-มความงามของเมืองเดรสเดน
-เยือนเมืองคาร์โลวี วารี
-เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท

(0 Review)
7วัน 4คืน

[WAOEK]แกรนด์ เยอรมัน[พ.ย.60-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชมพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
-ชมมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก
-ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

(0 Review)

เยอรมันควบประเทศอื่น

8วัน 5คืน

[CSTEK] ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

– เที่ยวปารีส (Paris)
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
– ชมมหาวิหารโคโลญ

(0 Review)
8วัน 5คืน

[VCTEK16] ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

เที่ยวนครปารีส ชมหอไอเฟล
ขึ้นยอดเขาทิตลิส
เที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต
ล่องเรือหลังคากระจก

(0 Review)
7วัน 4คืน

[WAOEK] Germany Austria Swiss [ก.พ. – เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เที่ยวชมเมืองมิวนิค
-เที่ยวชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
-ชมสะพานไม้ชาเปล
-ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง56,900.-

– ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน
– ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์
– ชมพระราชวังเชินบรุนน์
– เที่ยวกรุงบูดาเปสต์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETEY] TULIP LOVER FRANCE BELGIUM LUX GERMANY NETHERLAND [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– เดินเพลินที่ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees)
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล
– ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซาย
– ชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[ZETSQ] FLOWER FEST IN EUROPE [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

– ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซ
– ชม ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด
– เดินเล่นถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTTG] 4 COUNTRIES IN LOVE [ก.พ.61-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง65,900.-

-ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครวาติกัน
-ชมโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า หอไอเฟล
-ชมฮัลสตัท(Hallstatt)หมู่บ้านมรดกโลก
-ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] เที่ยวยุโรป เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี [ก.พ.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

– ชมพระราชวังซองส์ซูซี
– ชมอนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน
– ชมเมืองเดรสเดน (Dresden)
– ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTTG] The German Alpine Road [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง72,900.-

– เที่ยวชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์
– ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)
– เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
– เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)

(0 Review)
1 2 3 4