โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

เบลเยียม

7 วัน 4 คืน

Versailles and Tulip ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ [B2BQR007][เม.ย.62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน,ทัวร์เนเธอร์แลนด์ / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง58,888.-

– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
– ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place)
– ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ

(0 Review)
8วัน 5คืน

Big Pro 3 Wonder of the North (Tulip) [DSTTG] [ม.ค-พ.ค 62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์อัมสเตอร์ดัม / วันสงกรานต์,วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง70,000.-

– ล่องเรือหลังคากระจกชม กรุงอัมสเตอร์ดัม
– เที่ยวชมเมืองกีธูร์น หมู่บ้านแห่งสายน้ำ
– เข้าชมสวนดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ เมือง LISSE
– เที่ยวชมมหานครปารีส

(0 Review)
7วัน 4คืน

EASY UNSEEN TULIP [ZATQR] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง43,990.-

– ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ ชานเมืองลิซเซ่
– ล่องเรือหลังคากระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม
– ชม มหาวิหารโคโลญจน์
– เยี่ยมชมซานส์ สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลม

(0 Review)
8วัน 5คืน

Germany- Netherland – Belgium (Tulip) [SRTTG21] [เม.ย-พ.ค 62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันจักรี,วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง77,000.-

– เที่ยว เมืองบรูจจ์ เมืองริมชายฝั่งทะเล ของประเทศเบลเยียม
– ล่องเรือแม่ไรน์ ชมทัศนียภาพสองฝากฝั่งจากเมืองเซนต์กอร์ ถึง เมืองบ๊อบพาร์ด
– ล่องแม่น้ำแซน ปารีส
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่

(0 Review)
8วัน 5คืน

In love benelux ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมัน-เนเธอแลนด์ [ZETEYCZCDG12] [ก.พ-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์ลักเซมเบิร์ก,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
-เยือนจัตุรัสกรองด์ ปลาซ กรุงงบรัสเซลส์
-ชมมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
-ชมหมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

(0 Review)
9วัน 6คืน

TULIP FESTIVAL 2 Best of North [DSTTGEUR43B] [เม.ย.62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง98,000.-

– ชมวิวหน้าผาลอเรไล
– เยี่ยมชม เมืองอาเค่น เมืองประวัติศาสตร์ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยโรมัน
– ล่องเรือไปตามลำคลอง ชมเมืองบรูกจ์
-ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ หมู่บ้าน Lisse

(0 Review)
8วัน 5คืน

Tulip festival 2019 เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ [GOTTG001] [เม.ย-พ.ค 62] / ทัวร์ลักเซมเบิร์ก,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-ชมงานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์
-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
-เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ กรุงบรัสเซลส์

(0 Review)
9วัน 6คืน

TULIP FESTIVAL 4_Gourmet [DSTTGEUR43D] [เม.ย.-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศษ,ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันวิสาขบูชา,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง102,000.-

– เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์
– ชม มหาวิหารโคโลญจน์ ที่ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
– ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ เมือง LISSE
– เที่ยวชมมหานครปารีส

(0 Review)
8วัน 5คืน

Tulip Festival Gemany Belgium Netherland [HUGHG06] [มี.ค. – พ.ค. 62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง43,900.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ
-ล่องเรือกระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม
-ชมมหาวิหารแห่งโคโลญ
-เที่ยวเมืองบรูจจ์ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”

(0 Review)
8วัน 5คืน

Tulip fever benelux ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ [ZETQRCZCDG13] [เม.ย 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์ลักเซมเบิร์ก,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง52,999.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-ชมมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
-ชมหมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
-เข้าชมเทศกาลดอกทิวลิป(Tulip Festival)

(0 Review)
8วัน 5คืน

Tulip lover benelux ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-เยอรมัน-เนเธอแลนด์ [ZETEYCZCDG11] [มี.ค-พ.ค 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง45,999.-

-เที่ยวชมมหานครปารีส
-ชมมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
-ชมหมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
-เข้าชมเทศกาลดอกทิวลิป(Tulip Festival)

(0 Review)
8วัน 5คืน

Tulips Festival ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ Tulips Festival [HUGEK07] [มี.ค. – พ.ค. 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง45,900.-

-ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ
-ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น
-เที่ยวชมเมืองปารีส เมืองบรูจจ์
-ชมหมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์

(0 Review)
7วัน 5คืน

Windmill and The Heidelberg Castle เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม [GOTBR004] [มี.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์ลัฟเซมเบิร์ก,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมมหาวิหารโคโลญ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
-ล่องเรือชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์
-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม
-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ กรุงบรัสเซลส์

(0 Review)
7วัน 4คืน

เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [ITVQR204] [มี.ค – เม.ย 62] / ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก มหาวิหารโคโลญจน์
-ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์
-เยือนจัตุรัสกร็องด์ ปลาช กรุงบรัสเซลส์
-เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหัน

(0 Review)
8วัน 5คืน

เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส [WCTTGWTG0408B] [ม.ค-มิ.ย 62] / ทัวร์ฝรั่งเศส,ทัวร์เนเธอร์แลนด์,ทัวร์เบลเยี่ยม,ทัวร์เยอรมัน / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ล่องเรือชมสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์
-ชมหมู่บ้านกังหันลม“ซานส์ สคันส์”
-เยือนจตุรัสกรองด์ปลาซ กรุงบรัสเซล
-เที่ยวชมมหานครปารีส

(0 Review)