โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

เนเธอร์แลนด์

8วัน 5คืน

[CSTEK] ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ [ม.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

– เที่ยวปารีส (Paris)
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
– ชมมหาวิหารโคโลญ

(0 Review)
8วัน 5คืน

[VCTEK16] ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ [ม.ค.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง48,888.-

เที่ยวนครปารีส ชมหอไอเฟล
ขึ้นยอดเขาทิตลิส
เที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต
ล่องเรือหลังคากระจก

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETEY] TULIP LOVER FRANCE BELGIUM LUX GERMANY NETHERLAND [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– เดินเพลินที่ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees)
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล
– ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซาย
– ชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[ZETSQ] FLOWER FEST IN EUROPE [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

– ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซ
– ชม ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด
– เดินเล่นถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK] ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [ธ.ค.60-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,991.-

– เที่ยวเมืองปารีส (Paris)
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ
– ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETQR] TULIP MANIA BELGIUM LUX GERMANY NETHERLAND [มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– ชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล
– ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซาย
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม

(0 Review)
7วัน 5คืน

[ZETBR] BLOSSOM IN BENELUX [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

– ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์คั
– ชมมหาวิหารโคโลญ
– แวะถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม
– ชม งานเทศกาลดอกทิวลิป

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTBR] ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ [มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place)
– ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)
– เข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ

(0 Review)
1 2