โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

เนเธอร์แลนด์

9วัน 6คืน

[CSTEK] MILAN-AMSTERDAM Tulips Festival [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
– ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ

(0 Review)
9วัน 6คืน

[CSTEK] MILAN-AMSTERDAM อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง61,900.-

– แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
– พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis)
– เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTEK] ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ [เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– เที่ยวปารีส (Paris)
– เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
– เยือนกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
– ชมมหาวิหารโคโลญ

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETEY] TULIP LOVER FRANCE BELGIUM LUX GERMANY NETHERLAND [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– เดินเพลินที่ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees)
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล
– ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซาย
– ชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[ZETQR] TULIP MANIA BELGIUM LUX GERMANY NETHERLAND [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง52,900.-

– ชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล
– ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซาย
– ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม

(0 Review)
7วัน 5คืน

[ZETBR] BLOSSOM IN BENELUX [มี.ค.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,999.-

– ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์คั
– ชมมหาวิหารโคโลญ
– แวะถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม
– ชม งานเทศกาลดอกทิวลิป

(0 Review)
8วัน 5คืน

[POEQR] Grand Belgium-Netherland [เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง59,900.-

– หมู่บ้านซานส์ สคันส์ Zaanse Schans
– ชมเมืองกีธูร์น Giethoorn Village
– ชม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส
– ชมหมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ Kinderdijk

(0 Review)