โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์เนปาล

ล่องแม่น้ำคงคา
7วัน 6คืน

ตามรอยพระพรมศาสดา อินเดีย – เนปาล [BRSFD20] [ธ.ค. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-ชมจุดสำคัญต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ
-เยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
เจดีย์พุทธคยา
10วัน 9คืน

ตามรอยพระบรมศาศดา อินเดีย – เนปาล – ทัชมาฮาล [BRS9W10] [16 – 25 กุมภาพันธ์ 2562]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา
-เยี่ยมชม สวนลุมพินีวัน

(0 Review)
เจดีย์พุทธคยา
8วัน 7คืน

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน [LFTFD4B] [ธ.ค. 61- มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง23,992.-

-ชมเจดีย์พุทธคยา
-ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
-ชมสวนลุมพินีวัน ขึ้นเขาคิชญกูฏ
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
ล่องแม่น้ำคงคา
6วัน 5คืน

อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ [LFTFD3B] [ธ.ค. 61- มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง18,991.-

-ชมเจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
-เที่ยวชมวัดป่ามหาวัน แม่น้ำเนรัญชรา
-ชมสวนลุมพินีวัน พุทธสังเวชนียสถาน
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
6วัน 5คืน

อินเดีย-เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดน [LFTFD01] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง23,900.-

-สักการะสังเวชนียสถาน 4ตำบล
-ล่องเรือแม่น้ำคงคา
-ลุมพินี, พุทธคยา
-สารนาถ, กุสินารา

(0 Review)
9วัน 7คืน

ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล [TPXSG09] [29 ธ.ค.61-06 ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง35,999.-

-พิเศษสวดมนต์ข้ามรับปีใหม่
-ลุมพีนีวิหารมายาเทวี
-วัดเชตวันมหาวิหาร
-นมัสการหลวงพ่อองค์ดำ

(0 Review)
8วัน 7คืน

ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล [TPXFD08] [ธ.ค. 61 – ก.พ. 62]

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-พิเศษสวดมนต์ข้ามรับปีใหม่
-มหาวิทยาลัยนาลันทา
-สถูปนางสุชาดา
-พิพิธภัณฑ์สารนาถ

(0 Review)
7วัน 6คืน

ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล [TPXFD07] [ธ.ค. 61 – ก.พ. 62]

เริ่มต้นเพียง27,999.-

-พิเศษสวดมนต์ข้ามรับปีใหม่
-พระมหาเจดีย์พุทธคยา
-ราชคฤห์เขาคิชกูฎ
-ล่องเรือแม่น้ำคงคา

(0 Review)
7วัน 6คืน

อินเดีย – เนปาล [BRSFD01] [ธ.ค.61- มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
-สักการะ 7 สัตตมหาสถาน
-ชมจุดสำคัญต่างๆณ ยอดเขาคิชกูฏ
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
9วัน 6คืน

ทัวร์อินเดีย-เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล [TPXWE02] [ต.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง26,999.-

-สถานที่ประสูติ ณ เมืองลุมพินี
-สถานที่ตรัสรู้ ณ เมืองคยา
-สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ เมืองสารนาถ
-สถานที่ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา

(0 Review)
6วัน 5คืน

เนปาล….สุขใจที่ได้ไปเยือน [TPXSL01] [ต.ค.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-ชมเมืองมรดกโลก 3 แห่ง
-เยือนเมืองนากาล๊อต
-สัมผัสทะเลหมอก อ้อมกอดหิมาลัย
-ชมวิหารทองคำ ชมพระราชวังเก่า

(0 Review)
6วัน 5คืน

เนปาล กาฐมัณฑถ-บันดิปูร์-โภครา-นากาก๊อต [PKMSL02] [ต.ค 61-ม.ค 62]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-ชมนครหลวงกาฐมัณฑุ
-ชมบันดิปูร์ (Bandipur)
-ชมเมืองโภครา
-ลาตะวัน ณ นากาก๊อต

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เนปาล-กาฐมาณฑุ-ปาทัน-นากาก๊อต-ปักตาปูร
4วัน 3คืน

เนปาล-กาฐมาณฑุ-ปาทัน-นากาก๊อต-ปักตาปูร [PKMSL01] [พ.ย61-มี.ค62]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ชมเทือกเขานากาโก๊ต
-ชมวิหารนาตโปลา จัตตุรัสดูบาร์
-ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองบักตะปูร์
-นมัสการวัดพุทธนารถ ชมพระราชวังหนุมานโดก้า

(0 Review)
10วัน 9คืน

อินเดีย – เนปาล – ทัชมาล [BRS9W03] [ธันวาคม2561]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
-ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
-ชมป้อมอัครา หมู่เทวสถานอัคชาร์ธรรม
-ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคา

(0 Review)
8วัน 7คืน

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล [BRSB308] [ธ.ค.61-ก.พ.62]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-เยี่ยมชมกรุงกบิลพัสดุ์
-ชมปราสาท3ฤดูเจ้าชายสิทธัตถะ
-นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน
-ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เทศกาลปีใหม่ เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
5วัน 4คืน

เทศกาลปีใหม่ เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย [GOTTG] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล
-ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
-ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัย
-นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต์

(0 Review)
6วัน 5คืน

เนปาล สุขใจในอ้อมกอดหิมาลัย [ASTSL] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง26,900.-

-เที่ยวชมนครหลวงกาฐมัณฑุ
-ชมลาตะวัน ณ นากาก๊อต
-ล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่า
-เที่ยวชมหมู่บ้านบันดิปูร์

(0 Review)
4วัน 3คืน

เนปาล นากาโกต ปาทัน ปักตาปู [ASTSL02] [พ.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง19,999.-

-ชมเทือกเขานากาโก๊ต
-สัมผัสยอดเขาหิมาลัย
-ชมความสวยงามยอดเขาเอเวอร์เรส
-ชมวิหารนาตโปลา วัดปศุปฏินารถ

(0 Review)
8วัน 7คืน

อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ [GOTB301] [ธ.ค.61-ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง35,900.-

-ล่องเรือแม่น้ำคงคา
-ขึ้นเขาคิชฌกูฎ
-เยือนเมือง ลุมพินี พุทธคยา
-เยือนเมืองสารนาถ กุสินารา

(0 Review)