โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

จีน เซี่ยงไฮ้
5วัน 3คืน

จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจียว ดิสนีย์แลนด์ [ZETXW04] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์จูเจียเจี่ยว, ทัวร์เซี่ยงไฮ้

เริ่มต้นเพียง9,999.-

– สวนสนุก Shanghai Disneyland
– เที่ยวชม เมืองโบราณจูเจียเจียว
– ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี
– ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY

(0 Review)
รวมทัวร์จีน เดินทางปีใหม่
5วัน 3คืน

หังโจว เจดีย์หลักเมือง ช้อปปิ้งอี้อู [GOHCA07] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันสงกรานต์, ทัวร์หังโจว, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองหังโจว, ทัวร์เมืองอี้อู, ทัวร์เมืองเซี่ยงไฮ้

เริ่มต้นเพียง21,888.-

– ชม ศูนย์กลางการค้านานาชาติเมืองอี้อู
– ชมทะเลสาบซีหู บนหอคอยหลักเมือง
– ขึ้นชมวิวบนตึก Shanghai World Financial Center ชั้น 100
– ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่

(0 Review)
5วัน 3คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่อบฟาง หังโจว [SSHXW02] [มี.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, ทัวร์หังโจว, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์เมืองหังโจว, ทัวร์เมืองเซี่ยงไฮ้

เริ่มต้นเพียง12,899.-

– ตำนานรักนางพญางูขาว เจดีย์เหลยฟงถ่า
– ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
– ตึก STARBUCK ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
– เที่ยวชม มหานครเซี่ยงไฮ้

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่หวาน ดิสนีย์แลนด์ [SSFFM01] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองเซี่ยงไฮ้

เริ่มต้นเพียง11,899.-

– สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
– เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
– ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
– เที่ยวชม มหานครเซี่ยงไฮ้

(0 Review)
จีน เซี่ยงไฮ้
5วัน 3คืน

SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน [GSTXJ03] [เม.ยน.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, วันแรงงาน, ทัวร์หังโจว, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์หางโจว, ทัวร์อูเจิ้น

เริ่มต้นเพียง7,889.-

– ชม ไร่สตรอเบอรี่ เมืองหางโจว
– ชมสวนชาหลงจิ่ง หมู่บ้านเหมยเจียอู
– เที่ยวชม เมืองโบราณอูเจิ้น
– ชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง

(0 Review)
จีน เซี่ยงไฮ้
5วัน 3คืน

เซี่ยงไฮ้-หังโจว [ITVXWS21] [มี.ค.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, ทัวร์เทศกาล, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันแรงงาน, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์หังโจว, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, วันปิยะมหาราช, วันอาสาฬหบูชา

เริ่มต้นเพียง12,888.-

– ชม หมู่บ้านชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาเขียว
– ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
– อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่
– ย่านช้อปปิ้ง ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่

(0 Review)
5วัน 3คืน

เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ [ITVXWS22] [มี.ค.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, วันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ, วันแรงงาน, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์เทศกาล, วันปิยะมหาราช, ทัวร์จูเจียเจี่ยว

เริ่มต้นเพียง14,888.-

– เที่ยว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก
– ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า หาดไว่ทาน
– ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์
– ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว

(0 Review)
1 2 3