โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

5วัน 3คืน

เทศกาลปีใหม่ เซี่ยงไฮ้ 360 องศา ล่องเรือหวงผู่ [GOTTG01] [ส.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
-นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ
-ล่องเรือชมแม่น้ำหวงผู่ ยามค่ำคืน
-ชมหาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์

(0 Review)
5วัน 3คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว [ITVTG73] [ก.ย. – พ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง14,888.-

-นมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ
-เที่ยวชมเมืองหังโจว
-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ล่องเรือราตรี
4วัน 3คืน

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ล่องเรือราตรี [GOHCA02] [ส.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ล่องเรือชมทิวทัศน์ทะเลสาบซีหู
-ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอู๋ซียามค่ำคืน
-ชมหาดไว่ทาน อุโมงเลเซอร์
-เที่ยวชมตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

(0 Review)
4วัน 3คืน

เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ [GOHCA01] [ก.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง18,900.-

-เที่ยวสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
-ล่องเรือสัมผัสความงามทะเลสาบซีหู
-เที่ยวชมถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
-ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI [ZETHO07] [ต.ค – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก T-SUD SHANGHAI PUTUOSHAN
5วัน 3คืน

T-SUD SHANGHAI PUTUOSHAN [ZETTG06] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง23,999.-

-สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
-ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่า

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-SUD HEAVEN OF SHANGHAI [ZETXJ04] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก เซี่ยงไฮ้ หรรษา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
7วัน 5คืน

SHANGHAI HAPPY NEW YEAR DISNEYLAND [GOHXJ02] [ธันวาคม 2561]

เริ่มต้นเพียง23,888.-

-ล่องเรือชมทิวทัศน์ทะเลสาบซีหู
-ไหว้พระใหญ่หลิงซาน
-SHANGHAI DISNEYLAND
-เที่ยวชม เมืองโบราณซีถัง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ
5วัน 3คืน

T-SUD SHANGHAI WONDERLAND [ZETXJ02] [ต.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,999.-

-ชมเมืองโบราณจูเจียเจียว
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-เที่ยวชมตลาดเฉินหวังเมี่ยว
-เที่ยวสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

(0 Review)
1 2 3