โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

5วัน 4คืน

HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง [GOHTG09] [ม.ค. – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง21,888.-

-ชมวิวนครเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน
-ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

(0 Review)
6วัน 4คืน

T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES [ZETTG06] [มี.ค – พ.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง21,999.-

-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-ชม พระราชวังต้องห้าม
-ชมกำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้

(0 Review)
4วัน 3คืน

ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ ไก่วิงส์แซ่บ อู๋ซี หังโจว [SSH06XW] [พ.ย. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง10,899.-

-สักการะ พระใหญ่หลิงซาน
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
-เที่ยวชมถนนนานกิง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ
4วัน 3คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่อบน้ำผึ้ง ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น [SSHTG06] [ธ.ค. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง19,899.-

-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-ชมหาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์
-เที่ยวสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น

(0 Review)
6วัน 4คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม [SSHTG03] [ธ.ค. 61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง20,899.-

-ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-ชมหาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI
5วัน 3คืน

T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI [ZETXJ03] [มี.ค.-มิ.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
-เท่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-ชมตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

(0 Review)
5วัน 3คืน

T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND [ZETXJ08] [ก.พ. – มิ.ย. 62]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-เที่ยวเมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ)
-เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้
-ชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์(ชั้น 118)
-สนุกกับเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

(0 Review)
5วัน 4คืน

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง [GOHTG03] [ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง25,888.-

-นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ
-ชมวิวบนตึก SHANGHAI TOWER
-ชมเมืองโบราณอู่เจิ้น
-ช้อปปิ้งตลาดแนหวงเมี่ยว ถนนนนานกิง

(0 Review)
5วัน 3คืน

เทศกาลปีใหม่ เซี่ยงไฮ้ 360 องศา ล่องเรือหวงผู่ [GOTTG01] [ส.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-

-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
-นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ
-ล่องเรือชมแม่น้ำหวงผู่ ยามค่ำคืน
-ชมหาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์

(0 Review)
1 2 3