โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

เชก

7วัน 4คืน

[VCTEK10.5] เชค ออสเตรีย ฮังการี [ก.พ.-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง36,999.-

ชมปราสาทแห่งกรุงปราก
เที่ยวชมเชสกี้คลุมลอฟ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท

(0 Review)
7วัน 5คืน

[WAOEK]เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 [ธ.ค.60 – มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง39,900.-

-ปราสาทปราก
-ชมนาฬิกาดาราศาสตร์
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ชมป้อมชาวประมง

(0 Review)
7วัน 4คืน

[CSTEK] Winter Eastern [ก.พ.-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง39,991.-

– สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
– เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี
– เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
– ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

(0 Review)
7วัน 4คืน

[VTGBR] East Europe Classic ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน [20-26 มี.ค.2561]

เริ่มต้นเพียง42,900.-

-ชมสะพานชาร์ล สัมผัสเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า
-เที่ยวชมเมืองอิงโกลสตัดท์ อูล์ม ฟุสเซ่น
-นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่
-ชมความงดงามพระราชวังเชรินน์บรุนน์

(0 Review)
7วัน 4คืน

[VTGBR] East Europe Classic ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน [เม.ย.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง44,900.-

-ชมสะพานชาร์ล สัมผัสเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า
-เที่ยวชมเมืองอิงโกลสตัดท์ อูล์ม ฟุสเซ่น
-นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่
-ชมความงดงามพระราชวังเชรินน์บรุนน์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTBR] ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
-ชมพระราชวังเชินบรุนน์

(0 Review)
8วัน 5คืน

[CSTBR]ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี [ก.พ.61-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง46,900.-

-เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก
-สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
-เยือนกรุงบราติสลาว่า
-ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ

(0 Review)
8วัน 5คืน

[WAOEK]เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค [พ.ย.61-มี.ค.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-จัตุรัสมาเรียน
-ปราสาทนอยชวานสไตน์
-ชม หลังคาทองคำ
-ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย

(0 Review)
10วัน 7คืน

[CSTQR] Warsaw Check-In ออสเตรีย เชก โปแลนด์ [มีนาคม2561]

เริ่มต้นเพียง49,900.-

-ชมพระราชวังเชินบรุนน์
-ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
-ชมปราสาทแห่งปราก
-ชมพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์

(0 Review)
1 2 3