โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์เกาะไหหลำ

ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก 5 วัน 4 ค
5วัน 4คืน

ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก [GOHHU02] [ม.ค. – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง18,888.-

-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหนานซาน
-สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ซานย่า-ไหโข่ว
-ชมการแสดงพื้นเมืองหมู่บ้านปิงหลางกู่
-ชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล

(0 Review)
5วัน 4คืน

ไหโข่ว ซานย่า ฮาวายแห่งเอเชีย [GOTHU01][ก.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,888.-

-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากซานย่า-ไหโข่ว
-ชมวิวที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซานย่า
-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง

(0 Review)