โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์เกาะไหหลำ

ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก 5 วัน 4 ค
5วัน 4คืน

ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก [GOHHU02] [ม.ค. – มี.ค. 62] / ทัวร์จีน, ทัวร์เกาะไหหลำ, ทัวร์ซานย่า, ทัวร์ไหโข่ว, ทัวร์โบ๋อ่าว

เริ่มต้นเพียง18,888.-

-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหนานซาน
-สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ซานย่า-ไหโข่ว
-ชมการแสดงพื้นเมืองหมู่บ้านปิงหลางกู่
-ชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล

(0 Review)