โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์เกาะไหหลำ

ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก 5 วัน 4 ค
5วัน 2คืน

ทัวร์ซานย่า หมี่ซั่ว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ [SSHCZ01] [เม.ย.-ต.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันสงกรานต์, วันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองซานย่า

เริ่มต้นเพียง14,899.-

– อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
– เยี่ยมชม อ่าวย่าหลงวาน
– นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดหนานซาน
– ชมการแสดงการละเล่นศิลปะ ชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี

(0 Review)
รวมทัวร์จีน เดินทางปีใหม่
5วัน 4คืน

ไหโข่ว ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ [B2BHU01] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์ซานย่า, ทัวร์เมืองโบ๋อ่าว, ทัวร์เมืองไหโข่ว

เริ่มต้นเพียง16,900.-

– สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากซานย่า-ไหโข่ว
– นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน
– ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแม้ว หมู่บ้านปิงหลางกู่
– ชม THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS

(0 Review)
รวมทัวร์จีน เดินทางปีใหม่
4วัน 2คืน

บินตรงซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม [B2BCZ01] [เม.ย.-มิ.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์จีน, วันจักรี, วันวิสาขบูชา, ทัวร์เทศกาล, วันสงกรานต์, ทัวร์ซานย่า

เริ่มต้นเพียง17,900.-

– นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหนานซาน
– ชมวิวที่จุดชมวิว เมืองซานย่า อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
– ชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
– ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว

(0 Review)
ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก 5 วัน 4 ค
5วัน 4คืน

ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก [GOHHU02] [ก.พ.-มิ.ย.62] / ทัวร์จีน, ทัวร์เกาะไหหลำ, ทัวร์ซานย่า, ทัวร์ไหโข่ว, ทัวร์โบ๋อ่าว, วิสาขบูชา, วันจักรี, วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง19,888.-

-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหนานซาน
-สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ซานย่า-ไหโข่ว
-ชมการแสดงพื้นเมืองหมู่บ้านปิงหลางกู่
-ชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล

(0 Review)