โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 093-776-9443

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู

4 วัน 2 คืน

Hot Promotion Jeju Spring 4D2N [TWTZE552][มี.ค.2562] / ทัวร์เกาหลี,ทัวร์เซจู

เริ่มต้นเพียง10,800.-

– เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
– ชิมชาที่ ไร่ชาโอซุลลอค (O’Sulloc)
– นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา
– หมู่บ้านวัฒนธรรม “ซองอึบ” (SONGEUB FOLK VILLAGE)

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก JEJU SPECIAL SPRING
4วัน 2คืน

JEJU SPECIAL SPRING [TWZE02][มี.ค. – พ.ค.62] / ทัวร์เกาหลี : ทัวร์เชจู : ทัวร์สงกรานต์ : วันวิสาขบูชา

เริ่มต้นเพียง10,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
-ปั่นจักรยาน Rail Bike
-นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา

(0 Review)