โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู

4วัน 2คืน

[TWTZE] HOT PROMOTION JEJU SPRING [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง7,900.-

-ชมภูเขาซองอัค น้ำตกซอนจียอน
-ปั่นจักรยาน Rail Bike ชมวิว
-ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม “ซองอึบ”
-ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป

(0 Review)
4วัน 2คืน

[TWTZE] JEJU SPECIAL SPRING [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง7,900.-

-ชมอุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน
-เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม “ซองอึบ”
-ชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
-ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป

(0 Review)