โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ฮ่องกง | มาเก๊า

3วัน 2คืน

[ZETHKG06] ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ชมวิวยอดเขา VICTORIA PEAK
-นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม
-เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง วัดแชกงหมิว
-นั่งกระเช้านองปิง ไปยังเกาะลันเตา

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETHKG16] ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ชมการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา
-สนุกกับฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
-ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK
-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SATHKG1] ฮ่องกง…สุดคุ้ม [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SATHKG3B] ฮ่องกง…สายแบ๊ว [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SATHKG3]ฮ่องกง…สายบุญ [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

Chill ฮ่องกง ช้อปปิ้ง บิ๊กบัส [SLTCX1] [พ.ย.61 – มี.ค. 62]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นชมวิวเดอะพีค
-ชม Symphony of Lights
-นั่งรถบัส 2 ชั้นเปิดประทุน ชิลล์ๆ
-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

Easy Funny Hongkong Disneyland [ZATCX02] [พ.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ชมวิวยอดเขาวิคตอเรียพีค
-เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
-ไหว้พระวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล

(0 Review)
3วัน 2คืน

Easy Hongkong Ngongping [ZATCX1] [พ.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360องศา
-ชมวิวยอดเขาวิคตอเรียพีค
-อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
-สักการะพระใหญ่โป้วหลิน

(0 Review)
3วัน 2คืน

EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ [ZATCX01] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-

-สักการะพระใหญ่ลันเตา
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
-Free Day 1 วัน ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
-ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง วัดเชกงหมิว

(0 Review)
4วัน 3คืน

Finver ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [SLTRJ06] [ก.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-เที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA
-เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่
-เที่ยวชมเมืองจูไห่ ชมถนนคู่รัก “หวีหนี่”
-เที่ยวชม THE VENETIAN MACAU

(0 Review)
3วัน 2 คืน

Hkg-Szx-Lantau [HC9-RJ Super Save] [ส.ค.-ธ.ค. 61]

เริ่มต้นเพียง10,999.-

-ไหว้พระหลวงพ่อแชกง
-วัดโป่หลิน
-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียง

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก Hong Kong Super Peak
3วัน 2คืน

Hong Kong Super Peak [GOTEK06] [ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง32,888.-

-ชมโชว์สุดตระการตาSymphony of Lights
-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นไปชมวิวเกาะฮ่องกง
-ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

Pro Love Love ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน [SLTCX04][ก.ย.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-ชม“หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
-ชม วิหารเซนต์ปอล
-ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
-THE VENETIAN MACAU RESORT

(0 Review)
3วัน 2คืน

Saver ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 มิติ [SLTCX01] [ก.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
-ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
-ชม Repulse Bay อ่าววิคตอเรีย
-วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

Special Shop ฮ่องกง ไหว้พระ ช๊อปปิ้ง [SLTCX1] [ก.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเดอะพีค
-ขอพรวัดแชกงหมิง เจ้าแม่กวนอิม
-ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต จิมซาจุ่ย
-อิสระตามอัธยาศัย

(0 Review)
3วัน 2คืน

Super Save ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น [SLTRJ09] [พ.ย.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง10,999.-

-นั่งกระเช้า Ngong ping 360
-เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่
-ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
-นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน

(0 Review)
3วัน 2คืน

VIP HONGKONG [GOTEK02] [ส.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง34,900.-

-นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา
-นั่งกระเช้านองปิง 360องศา
-ชมโชว์ Symphony of Lights
-นั่งรถชมเมือง Open Top Bus

(0 Review)
4วัน 3คืน

[HKG15CX] ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

– เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
– นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด
– เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล
– ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน

(0 Review)
4วัน 3คืน

[HKG26] ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ่น จูไห่ มาเก๊า [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

• เยือนโบสถ์เซนต์ปอล เวเนเชี่ยน
• ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง
• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
• เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล

(0 Review)
Disney Pro HONGKONG-Disneyland
3วัน 2คืน

[SLTCX5] Disney Pro HONGKONG-Disneyland [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

-เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
-ชมวัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิง
-ขึ้นชมวิวเกาะฮ่องกง เดอะพีค
-ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต จิมซาจุ่ย

(0 Review)
Summer ฮ่องกง เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น
3วัน 2คืน

[SLTCX8] Summer ฮ่องกง เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-นั่งกระเช้านองปิ ชมวิว 360 องศา
-เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
-นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน
-เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SLTCX] Disney ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,999.-

– หาดรีพลัสเบย์
– ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคล
– นมัสการวัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค
– สนุกเต็มอิ่มสวนสนุกฮ่องกงดิสน์แลนด์

(0 Review)
2วัน 1คืน

[SLTHX10] ฮ่องกง ไหว้พระ ช๊อปปิ้ง [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง9,888.-

-นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง
-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์
-ขอพรหลวงพ่อแชกง วัดกังหัน
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์เลท

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SLTRJ]ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง10,499.-

– เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น
– ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น Shenzhen Museum
– ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
– ช้อปปิ้งที่หลอหวู่

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZATCX1] EASY HONGKONG – NGONGPING [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
-จุดชมวิว VICTORIA PEAK
-ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์
-ช้อปปิ้งย่าน จิ่ม ซ่า จุ่ย, เลดี้ มาร์เก็ต

(0 Review)
3วัน 2คืน

ครบสูตร มาเก๊า มาก มาก [GOTNX05][ต.ค. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,888.-

-ชมหอไอเฟลจำลอง
-ชมวิวเมืองมาเก๊า
-วัดเจ้าแม่กวนอิม
-หมู่บ้านวัฒนธรรม อาม่า

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก จู่ไห่ มาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น
4วัน 3คืน

จู่ไห่ มาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น [ZETHKG27] [ธ.ค.61 – ก.พ. 62]

เริ่มต้นเพียง13,999.-

-ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
-ชม สวนหยวนหมิงหยวน
-ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่
-ชม วิหารเซนต์ปอล

(0 Review)
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [BIDCX03] [ต.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
-ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-เที่ยวชมหาดทราย REPULSE BAY
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [BIDRJ03] [ม.ค. – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
-ขอพรวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
-เที่ยวชมหาดทราย REPULSE BAY
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง
3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง [BIDCX02] [ต.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-ไหว้พระวัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน
-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน
-นั่งกระเช้า Ngong ping 360
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
1 2 3 4