โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 096-9240571 l 098-3411387 l 096-0560616 | 096-9266513

ฮ่องกง | มาเก๊า

3วัน 2คืน

[TSBFD4] มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง7,900.-

-เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก
-ชมโชว์อลังการที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน
-สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสเอเชีย เวเนเชี่ยน
-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBFD] มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง [มี.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง9,911.-

– ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง
– เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
– ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง
– ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBHX] ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง16,999.-

– ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา
– ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม
– ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน
– อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[TSBNX] มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง7,991.-

– ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
– ชมพระราชวังหยวนหมิงหยวน
– ชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่
– นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก

(0 Review)
3วัน 2คืน

[GS25CX4] ฮ่องกง เซินเจิ้น เต็มอิ่ม ดิสนีย์แลนด์ [เมษายน2561]

เริ่มต้นเพียง13,888.-

-เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
-เที่ยวชมหมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ
-เที่ยวชมเมืองฮ่องกง เซินเจิ้น
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย หล่อหวู่

(0 Review)
3วัน 2คืน

[GS25CX5] ฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง [พ.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-นั่งกระเช้านองปิง 360องศา ชมทิวทัศน์
-นมัสการพระใหญ่วัดโปหลิน
-ชมชายหาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว
-อิสระท่องเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศัย

(0 Review)
4วัน 3คืน

[GSTCX6] ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จู่ไห่ มาเก๊า [เม.ย.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,999.-

-นมัสการพระใหญ่ลันเตา วัดพระใหญ่โปหลิน
-เที่ยวชมเมืองฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
-ชมวัดอาม่า วัดแชกงหมิว ซากโบสถ์เซนต์ปอล
-เที่ยวชม เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า ลาสเวกัสเอเชีย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[GSTFD77] MACAU ZHUHAI 77 [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง7,999.-

-เที่ยวชมเดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
-ชมหอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า
-นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก
-ชมซากโบสถ์เซนต์ปอล

(0 Review)
4วัน 3คืน

[GSTFD88] MACAU ZHUHAI SHENZHEN HK 88 [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-ชมซากโบสถ์เซนต์ปอล
-เที่ยวชมเดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
-ชมสาวงามหวีหนี่”จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล”
-เที่ยวชมเมืองฮ่องกง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETHKG06] ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,900.-

-ชมวิวยอดเขา VICTORIA PEAK
-นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม
-เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง วัดแชกงหมิว
-นั่งกระเช้านองปิง ไปยังเกาะลันเตา

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETHKG12] ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน [มี.ค.-ก.ย.61]

เริ่มต้นเพียง18,999.-

– โบสถ์เซนต์ปอล
– นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด
– REPULSE BAY
– หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZETHKG16] ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

-ชมการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา
-สนุกกับฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
-ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK
-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE

(0 Review)
3วัน 2คืน

[PBHFD] โปรชิวชิว มาเก๊า จูไห่ [ก.พ.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง5,888.-

– ชมพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
– ชมบริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
– นมัสการวัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว
– พาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SATCX1] SONGKARN FESTIVAL !!_ฮ่องกง-นองปิง [14-16 เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SATCX2] SONGKARN FESTIVAL !!_ฮ่องกง-นองปิง [13-15 เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง23,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SATCX] ฮ่องกง เซินเจิ้น [ม.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-

– ชมโชว์ม่านน้ำ 3D เมืองเซินเจิ้น
– อนุสาวรีย์เติงเสียวผิง ผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจ
– วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม
– ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SATHKG1] ฮ่องกง…สุดคุ้ม [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SATHKG3B] ฮ่องกง…สายแบ๊ว [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[SATHKG3]ฮ่องกง…สายบุญ [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
-สักการะพระใหญ่เทียนถานเกาะลันเตา
-ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK ชมวิว
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย

(0 Review)
3วัน 2คืน

[ZATFD] EASY LOVELY FLY TO MACAU [ม.ค. – มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง6,900.-

-ไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า
-ชมโชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน
-ชมหอไอเฟล ณ Parisian Hotel
-เดินเล่นแหล่งช้อปปิ้ง ตลาดกงเป๋ย

(0 Review)
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
4วัน 3คืน

[GSFD03] มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 แผ่นดิน ไหว้พระ 7 วัด [พ.ค.-มิ.ย.61]

เริ่มต้นเพียง10,988.-

-เที่ยวชมเมืองฮ่องกง มาเก๊า จูไห่
-ชม เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
-ชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก
-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ตลาดใต้ดินกงเป่ย

(0 Review)
ฮ่องกง นองปิง
3วัน 2คืน

[GSHKG04] ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 7 วัด [พ.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,900.-

-นมัสการพระใหญ่วัดโปหลิน
-ชมการแสดงโชว์(Symphony of Lights)
-เที่ยวชมชายหาด รีพลัส เบย์
-ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย

(0 Review)
4วัน 3คืน

[GSHKG05] ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 แผ่นดิน ไหว้พระ 7 วัด [พ.ค.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,988.-

-เที่ยวชมเมืองฮ่องกง มาเก๊า จูไห่
-ชม เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
-ชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก
-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ตลาดใต้ดินกงเป่ย

(0 Review)
4วัน 3คืน

[HKG01]มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง (พ.ย.60-พ.ค.61)

เริ่มต้นเพียง12,999.-

-ไหว้พระแก้ชง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
-เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล+ชมความงามรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
-ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ
-เก็บภาพประทับใจกับเมืองจำลองของจีน
ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+หลอวู่ ซิตี้

(0 Review)
3วัน 2คืน

[HKG02]มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง(ต.ค.60-พ.ค.61)

เริ่มต้นเพียง15,999.-

• เยือนยุโรปกลางเอเชีย
• ชมTHE VENETIAN MACAU
• เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณTHE PARISIAN MACAO
• นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน

(0 Review)
3วัน 2คืน

[HKG08CX]ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ นั่งพีคแทรม [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,900.-

• นั่งรถรางพีค แทรม
• หมุนกังหันขอโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
• เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่
• สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน

(0 Review)
4วัน 3คืน

[HKG15CX] ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,999.-

– เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
– นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด
– เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล
– ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน

(0 Review)
3วัน 2คืน

[HKG20CX] ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง10,999.-

– ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง
– ขอพรวัดหวังต้าเซียน
– หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
– ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็น

(0 Review)
3วัน 2คืน

[HPTFD31] HAPPY HONGKONG ZHUHAI SHENZHEN [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง9,999.-

-เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
-นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360องศา
-เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
-ช็อปปิ้งถนนนาธาน หลอวู่ซิตี้

(0 Review)
3วัน 2คืน

[HPTFD32] HAPPY MACAU ZHUHAI ขอพร ไหว้พระ [เม.ย.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง8,888.-

-นมัสการ วัดอาม่า, ชมเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล
-ชมซากโบสถ์ วิหารเซนต์ปอล
-สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสเอเชีย The Venetian
-ช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์, ตลาดใต้ดินกงเป่ย

(0 Review)
1 2