โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-341-1387 | 096-926-6513 | 098-341-1388 | 098-848-3761 | 095-516-5390 | 090-976-1812 | 095-516-4270 | 096-924-0354 | 083-776-9443

ทัวร์ฮอกไกโด

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

HOKKAIDO กรุ๊งกริ๊ง จักรี & สงกรานต์ [B2BTG002] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์ฮอกไกโด, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์โอตารุ

เริ่มต้นเพียง45,900.-

– สนุกกับหิมะ และกิจกรรมที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท
– นั่งกระเช้า Gondola ขึ้นสู่ยอดเขาอาซาริ
– สัมผัสกับโมอายแห่งฮอกไกโด
– เที่ยวชม คลองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

HOKKAIDO ระฆังดังวันสงกรานต์ [B2BTG001] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์ฮอกไกโด, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์โอตารุ

เริ่มต้นเพียง54,900.-

– สนุกกับหิมะ และกิจกรรมที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท
– นั่งกระเช้า Gondola ขึ้นสู่ยอดเขาอาซาริ
– ชมความงามของทะเลสาบโทยะ
– เที่ยวชม คลองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

HAPPY HOKKAIDO GO NOW [HPTXW53HT01] [มี.ค.-พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, วันแรงงาน, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์ซัปโปโร

เริ่มต้นเพียง15,999.-

– ชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก
– อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ที่ DUTY FREE
– อิสระท่องเที่ยว ในวันที่สาม และสี่
– ซื้อของฝาก ตลาดอาหารทะเล ตลาดโจไก อิจิบะ

(0 Review)
6วัน 4คืน

HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW [HPTXW64C01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,สกี / วันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง26,987.-

– สนุกกับหิมะและกิจกกรมต่าง ๆ ที่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
– ชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองอะซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด
– สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นกับ การแช่ออนเช็นธรรมชาติ
– ชม หุบเขาจิโกคุดานิ เมืองโนโบริเบทสึ

(0 Review)
5วัน 3คืน

HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE [HPTXW53B01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซับโปโร,สกี / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง23,987.-

– สนุกกับหิมะและกิจกกรมต่าง ๆ ที่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
– เที่ยวชม เมืองโอตารุ
– ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
– อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร

(0 Review)
5วัน 3คืน

HAPPY HOKKAIDO Snow White [HPTXW53C01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,สกี / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง24,987.-

– ชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองอะซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด
– สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นกับ การแช่ออนเช็นธรรมชาติ
– สนุกกับ shikisai no ลานสกี พาโนราม่า ที่รวมกิจกรรมทางสกีหลากหลาย
– เที่ยวชม เมืองโอตารุ ซัปโปโร

(0 Review)
5วัน 3คืน

HAPPY HOKKAIDO นอนคิโรโระ สกีรีสอร์ท [HPTXW53-SP01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร / วันสงกรานต์,วันแรงงาน / โอตารุ,ออนเซ็น

เริ่มต้นเพียง28,987.-

– สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นกับ การแช่ออนเช็นธรรมชาติ
– สนุกกับหิมะและกิจกกรมต่าง ๆ ที่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
– ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
– อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร

(0 Review)
6วัน 4คืน

HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โชว์เหนือ [HPTXW64-B01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,สกี / วันจักรี,วันสงกรานต์ / ขาปู, ออนเซ็น,โอตารุ

เริ่มต้นเพียง27,999.-

– ชมความสวยงาน ณ เมือง ฮาโกดาเตะ
– สนุกกับหิมะและกิจกกรมต่าง ๆ ที่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
– อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร
– ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

Hokkaido Flower Lavender [ITVXJ116] [ก.ค.-ส.ค. 62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์เทศกาล,วันอาสาฬหบูชา, วันเฉลิมพระชมน์พรรษา ร.10, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์บิเอะ, ทัวร์ฟูราโน่, ทัวร์โอตารุ

เริ่มต้นเพียง25,888.-

– ชมดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้ในฤดูกาล ณ ฟาร์มโทมิตะ
– ชมทุ่งดอกไม้บนเนินเขา ณ เนินเขาชิกิไซ
– ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ
– เที่ยวชม เมืองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

HOKKAIDO FREEDAY PREMIUM IN HOK (AGAIN) [TTNTGCTS05] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, วันสงกรานต์, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์เทศกาล, ทัวร์เมืองซัปโปโร, ทัวร์เมืองโอตารุ

เริ่มต้นเพียง45,888.-

– สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เนินพระพุทธเจ้า
– ชมความน่ารัก หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
– สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
– ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ ดาวชมพู [TTNXJ102] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ฮอกไกโด / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง29,888.-

-นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
-เยือนโจซังเค ออนเซ็น และ หุบเขานรกจิโกกุดานิ
-สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
-เยี่ยมชมสัตว์โลกน่ารัก ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

Hokkaido Hakodate ซุปตาร์ รอบเกาะ ลาเวนเดอร์ฟีเว่อร์ [TTNXJ114] [มิ.ย.-ก.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์เทศกาล, วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์เมืองซัปโปโร, ทัวร์เมืองฮาโกดาเตะ, ทัวร์เมืองโอตารุ

เริ่มต้นเพียง26,888.-

– ชมป้อมดาว 5 แฉก โกเรียวคาคุ
– นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
– เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม
– ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

HOKKAIDO LAKE TOYA [JWTPJP32ATG] [มี.ค.-เม.ย62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, วันจักรี, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์โนโบริเบ็ตสึ, ทัวร์โอตารุ

เริ่มต้นเพียง42,999.-

– ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน
– ชม ทะเลสาบโทยะ
– ชม ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล
– ชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5 วัน 3 คืน

HOKKAIDO LAKE TOYA เริ่ม 42,999.- [มี.ค.-เม.ย.62][JWTPJP32ATG] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด / วันจักรี

เริ่มต้นเพียง42,999.-

– อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ชาบูขาปูยักษ์
– เที่ยวชม หุบเขานรก jigokudani
– ชมทะเลสาบโทยะ
– ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

HOKKAIDO NOBORIBETSU SAPPORO [JWTPJP30A-XJ] [พ.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์เมืองซัปโปโร, ทัวร์เมืองโนโบริเบทสึ, ทัวร์เมืองโอตารุ

เริ่มต้นเพียง32,900.-

– ชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก
– ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน
– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ
– ชม ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

HOKKAIDO ซุปตาร์ บานฉ่ำ [TTNXJ101] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง25,888.-

-ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
-ชมหมีภูเขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ
-สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
-เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

Live in hokkaido [ZETHOK03XJ] [เม.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,สกี / วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง39,999.-

-ชมจิโกคุดานิ หรือหุบเขานรก
-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
-ชม สวนโอโดริ อุทยานโมอาย
-เพลิดเพลินกับการเล่นสกี

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

SKI COOLING IN HOKKAIDO XJ [ZETHOK05XJ] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, วันจักรี, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองซัปโปโร, ทัวร์เมืองโอตารุ, สกี

เริ่มต้นเพียง27,999.-

– เยี่ยมชม เมืองโอตารุ
– ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
– ชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
– เล่นสโนว์โมบิลที่ ลานกิจกรรมหิมะ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

Ski relax in hokkaido [ZETHOK02XJ] [มี.ค.-เม.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร

เริ่มต้นเพียง29,999.-

-ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมภูเขาไฟโชวะ
-ชมวิวทะเลสาบโทยะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
-สนุกสนานกับสกี ณ ลานกิจกรรมหิมะ
-สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เมืองโอตารุ

(0 Review)
6วัน 4คืน

VIP01 HAPPY HOKKAIDO BEST OF SNOW พัก คิโรโระ สกีรีสอร์ท [HPTXW64] [ก.พ.-เม.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,สกี / วันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง29,999.-

– ชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองอะซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด
– เที่ยวชม เมืองโอตารุ ซัปโปโร
– ชม หุบเขาจิโกคุดานิ เขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya
– สนุกกับหิมะและกิจกกรมต่าง ๆ ที่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5 วัน 3 คืน

Wonderful Hokkaido 5วัน 3คืน 25,900 [เม.ย.-พ.ค.][ITVXJ115] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ซัปโปโร,สกี / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน/ฟูจิ,ออนเซ็น

เริ่มต้นเพียง25,900.-

– ชมสวนโอโดริ
– ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ
– ชมศาลเจ้าฮอกไกโด
– จุดชมวิวเขาโมอิวะ (Moiwa-yama)

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก ทุ่งดอกไม้ลากสี [ZETHOK06XJ][ก.ค.-ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์เมืองซัปโปโร, ทัวร์เมืองฟูราโน่, ทัวร์เมืองโอตารุ

เริ่มต้นเพียง25,999.-

– เยี่ยมชม โทมิตะ ฟาร์ม เมืองฟูราโน่
– ชม บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND
– เยือน เมืองโอตารุ
– ชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

ญี่ปุ่น โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ เลสโก บุปผามาลี [ZETHOK07TG] [ส.ค.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์เมืองซัปโปโร, ทัวร์เมืองฟูราโน่, ทัวร์เมืองโอตารุ

เริ่มต้นเพียง39,999.-

– ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ
– นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
– สวนหมีโชวะชินซัง
– เยี่ยมชม เมืองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี [ZETHOK06XJ] [ก.ค.-ก.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์ฮอกไกโด, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เมืองซัปโปโร, ทัวร์เมืองฟูราโน่, ทัวร์เมืองโอตารุ

เริ่มต้นเพียง25,999.-

– ชม โทมิตะ ฟาร์ม และ สวนชิกิไซโนะโอกะ เมืองฟูราโน่
– เที่ยวชม เมืองโอตารุ
– ชม อุทยานโมอาย
– นำท่านชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

(0 Review)