โทร : 02-0627770 (AUTO 20 คู่สาย)
098-3411388 l 098-8483761 l 096-9240354 | 095-5164270 l 098-3411387 l 095-5165390 | 096-9266513

ทัวร์ฮอกไกโด

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

HOKKAIDO กรุ๊งกริ๊ง จักรี & สงกรานต์ [B2BTG002] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันจักรี, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์ฮอกไกโด, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์โอตารุ

เริ่มต้นเพียง45,900.-

– สนุกกับหิมะ และกิจกรรมที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท
– นั่งกระเช้า Gondola ขึ้นสู่ยอดเขาอาซาริ
– สัมผัสกับโมอายแห่งฮอกไกโด
– เที่ยวชม คลองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

HOKKAIDO ระฆังดังวันสงกรานต์ [B2BTG001] [เม.ย.62] / ทวีปเอเชีย, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ประหยัดราคาถูก, ทัวร์เทศกาลวันสงกรานต์, ทัวร์ฮอกไกโด, เทศกาล, เที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์โอตารุ

เริ่มต้นเพียง54,900.-

– สนุกกับหิมะ และกิจกรรมที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท
– นั่งกระเช้า Gondola ขึ้นสู่ยอดเขาอาซาริ
– ชมความงามของทะเลสาบโทยะ
– เที่ยวชม คลองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 4คืน

Clubmed sahoro ski shop chill [JWTPJP39BTG] [มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,สกี

เริ่มต้นเพียง59,999.-

-คลับเมด Sahoro Hokkaido สกีรีสอร์ท
-คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ เมืองซัปโปโร
-ช้อปปิ้งถนนทานูกิโคจิ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
4วัน 3คืน

Clubmed sahoro ski พักหรู 4 ดาว เต็มอิ่มกับลานสกี [JWTPJP39ATG] [มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,สกี

เริ่มต้นเพียง57,999.-

-คลับเมด Sahoro Hokkaido สกีรีสอร์ท
-คลับเมดฮอกไกโด (Sahoro)
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ เมืองซัปโปโร
-ช้อปปิ้งถนนทานูกิโคจิ

(0 Review)
6วัน 4คืน

Fanny ski snow hokkaido [DKCTG] [ม.ค.-มี.ค62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, สกี

เริ่มต้นเพียง47,999.-

-ชมหมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ
-สนุกเล่นสกี KIRORO RESORT
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ซัปโปโร
-นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

Fantastic hokkaido [DKCTG] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ, โซอุนเคียว

เริ่มต้นเพียง48,999.-

-ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว
-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ชมคลองโอตารุ
-ชมน้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ
-เที่ยวชมสวนสัตว์อะซาฮิยาม่า

(0 Review)
6วัน 4คืน

HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW [HPTXW64C01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,สกี / วันจักรี,วันสงกรานต์

เริ่มต้นเพียง26,987.-

– สนุกกับหิมะและกิจกกรมต่าง ๆ ที่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
– ชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองอะซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด
– สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นกับ การแช่ออนเช็นธรรมชาติ
– ชม หุบเขาจิโกคุดานิ เมืองโนโบริเบทสึ

(0 Review)
5วัน 3คืน

HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE [HPTXW53B01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซับโปโร,สกี / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง23,987.-

– สนุกกับหิมะและกิจกกรมต่าง ๆ ที่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
– เที่ยวชม เมืองโอตารุ
– ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
– อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร

(0 Review)
5วัน 3คืน

HAPPY HOKKAIDO Snow White [HPTXW53C01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,สกี / วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง24,987.-

– ชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองอะซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด
– สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นกับ การแช่ออนเช็นธรรมชาติ
– สนุกกับ shikisai no ลานสกี พาโนราม่า ที่รวมกิจกรรมทางสกีหลากหลาย
– เที่ยวชม เมืองโอตารุ ซัปโปโร

(0 Review)
5วัน 3คืน

HAPPY HOKKAIDO จัดเต็ม เรือตัดน้ำแข็ง [HPTXW53A01] [ก.พ.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,สกี

เริ่มต้นเพียง26,987.-

– ชม พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง
– สนุกกับ shikisai no ลานสกี พาโนราม่า ที่รวมกิจกรรมทางสกีหลากหลาย
– ชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองอะซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด
– เที่ยวชม เมืองโอตารุ ซัปโปโร

(0 Review)
5วัน 3คืน

HAPPY HOKKAIDO นอนคิโรโระ สกีรีสอร์ท [HPTXW53-SP01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร / วันสงกรานต์,วันแรงงาน / โอตารุ,ออนเซ็น

เริ่มต้นเพียง28,987.-

– สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นกับ การแช่ออนเช็นธรรมชาติ
– สนุกกับหิมะและกิจกกรมต่าง ๆ ที่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
– ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
– อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์
5วัน 3คืน
6วัน 4คืน

HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โชว์เหนือ [HPTXW64-B01] [ก.พ.-พ.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,สกี / วันจักรี,วันสงกรานต์ / ขาปู, ออนเซ็น,โอตารุ

เริ่มต้นเพียง27,999.-

– ชมความสวยงาน ณ เมือง ฮาโกดาเตะ
– สนุกกับหิมะและกิจกกรมต่าง ๆ ที่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
– อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร
– ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

(0 Review)
5วัน 3คืน

Happy hokkaido เรือตัดน้ำแข็ง [HPTXJ53S01] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, สกี

เริ่มต้นเพียง26,987.-

-ชมเทศกาลหิมะที่ซัปโปโร
-เที่ยวชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง
-shikisai no (“Snow Land”) ลานสกี

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

Hokkado hakodate ซุปตาร์ แฟนคลับ ตามกรี๊ด [TTNXJ89] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, สกี

เริ่มต้นเพียง29,888.-

-อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ
-ชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ซัปโปโร
-ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

HOKKAIDO ASAHIKAWA HILL OF BUDDHA เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ [JWTPJP034TG] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,ทัวร์สกีรีสอร์ท,ทัวร์อะซาฮิคาวะ,ทัวร์โอตารุ

เริ่มต้นเพียง39,999.-

– ชิม ราเมน หมู่บ้านราเมนอะซาฮิคาวะ เมืองอะซาฮิคาวะ
– ชม พาเหรดเพนกวิ้น ที่ สวนสัตว์อะซาฮิยามะ
– สนุกสนานกับหิมะและกิจกรรม ที่ลานสกี ชิกิไซ
– เยี่ยมชม Hill of the Buddha หรือเนินเขาพระพุทธเจ้า เมืองซัปโปโร

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

HOKKAIDO ASHAHIKAWA เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ [JWTJJP033TG] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,ทัวร์ฟุราโน่,ทัวร์อาซาฮิคาวะ,ทัวร์โอตารุ / ทัวร์เทศกาลวันมาฆบูชา

เริ่มต้นเพียง39,999.-

– ชม พาเหรดเพนกวิ้น ที่ สวนสัตว์อะซาฮิยามะ
– ชิม ราเมน หมู่บ้านราเมนอะซาฮิคาวะ เมืองอะซาฮิคาวะ
– ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว เมืองโอตารุ
– สนุกสนานกับหิมะและกิจกรรม ที่ลานสกี ชิกิไซ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

Hokkaido clubmed sahoro ski [JWTPJP37TG] [พ.ย.61-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ปีใหม่ญี่ปุ่น : ฮอกไกโด : ทัวร์ปีใหม่ : สกีรีสอร์ท

เริ่มต้นเพียง59,900.-

-เล่นสกีที่คลับเมด Sahoro Hokkaido
-โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”
-ชมคลองโอตารุ
-ชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

Hokkaido hakodate premium in hok [TTNCTS03TG] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด

เริ่มต้นเพียง39,888.-

-นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน Hakodate
-ชมย่านโมโตมาชิ เมืองฮาโกดาเตะ
-ชมหมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
-สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 4คืน

Hokkaido hakodate premium in love [TTNCTS04TG] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,สกี

เริ่มต้นเพียง43,888.-

-นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ฮาโกดาเตะ
-อิสระเล่นสกี สัมผัสหิมะขาวโพลน
-สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เนินพระพุทธเจ้า

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

Hokkaido hakodate romantic winter [JWTPJP35TG] [พ.ย.61-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮาโกดาเตะ

เริ่มต้นเพียง42,999.-

-เที่ยวชมเมืองฮาโกดาเตะ
-ขึ้นชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ซัปโปโร
-SAPPORO BANKEI SKI AREA

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

HOKKAIDO HAKODATE WINTER เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ [JWTPJP035TG] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ซัปโปโร,ทัวร์ฮาโกดาเตะ,ทัวร์โนโบริเบ็ตสึ,ทัวร์โมโตมาจิ,ทัวร์โอตารุ

เริ่มต้นเพียง44,599.-

– ชม โกดังอิฐแดงริมน้ำ และขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ
– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ
– สนุกกับลานสกี SAPPORO BANKEI SKI AREA
– ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว และเที่ยว เมืองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ ดาวชมพู [TTNXJ102] [มี.ค.-มิ.ย.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,ทัวร์ฮอกไกโด / วันจักรี,วันสงกรานต์,วันแรงงาน

เริ่มต้นเพียง29,888.-

-นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
-เยือนโจซังเค ออนเซ็น และ หุบเขานรกจิโกกุดานิ
-สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
-เยี่ยมชมสัตว์โลกน่ารัก ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

Hokkaido Ice Breaker Premium [TTNCTS01TG] [ม.ค.-ก.พ.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,สกี

เริ่มต้นเพียง39,388.-

-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ
-อิสระเล่นสกี สัมผัสหิมะขาวโพลน
-ชมพาเหรดนกเพนกวิน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
-สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

Hokkaido monbetsu ice breaker แอ๊ก แอ๊ก [TTNTG49] [ม.ค-มี.ค 62] / ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ฮอกไกโด : สกีรีสอร์ท

เริ่มต้นเพียง38,888.-

-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ
-อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย
-เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
-สัมผัสความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

Hokkaido monbetsu ซุปตาร์ เรือตัดน้ำแข็ง [TTNXJ90] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, สกี

เริ่มต้นเพียง28,888.-

-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ
-สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี เมืองซัปโปโร
-ชมพาเหรดนกเพนกวิน
-สัมผัสบรรยากาศ ณ เมืองโอตารุ

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก HOKKAIDO PANORAMA เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ
5วัน 3คืน

HOKKAIDO PANORAMA เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ[JWTJJP33] [ธ.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, สกีรีสอร์ท

เริ่มต้นเพียง37,999.-

-ชม สวนสัตว์อะซาฮิยามะ
-สนุกสนานลานสกีชิกิไซ
-ชมคลองโอตารุ
-เที่ยวชมเมืองฟุราโน่

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
5วัน 3คืน

Hokkaido SAHORO [TTNPKG01XJ] [ธ.ค.61-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ฮอกไกโด,สกี / วันปีใหม่

เริ่มต้นเพียง39,888.-

-สนุกผ่อนคลายกับกิจกรรมต่างๆ
-สนุกกับกิจกรรมบนลานสกี
-สังสรรค์พร้อมชมดนตรีที่ THE WAKKA BAR
-ห้องพักหรูสุดคลาสสิค โอบล้อมด้วยภูเขา

(0 Review)
ทัวร์ราคาถูก HOKKAIDO PANORAMA เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ
6วัน 4คืน

HOKKAIDO SKI FULL TIME [GOTTG013] [6-11มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, สกี, เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง, หมู่บ้านนินจา, ทัวร์เมืองโอตารุ, เมืองโนโบริเบ็ทสึ

เริ่มต้นเพียง63,900.-

-ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน
-สนุกกับกิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน้ำแข็ง
-นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง
-ชมหมู่บ้านนินจา “ดาเตะ จิไดมูระ”

(0 Review)
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
6วัน 4คืน

Hokkaido snow drift ice [JWTPJP36TG] [ม.ค.-มี.ค.62] / ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ซัปโปโร, สกี

เริ่มต้นเพียง42,999.-

-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Gainko II”
-ชมน้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ
-สนุกกับหิมะ ณ ลานสกีชิกิไซ
-เที่ยวชมเมืองโอตารุ ซัปโปโร

(0 Review)
1 2